Bendrauti, pažinti, suprasti, susitikti, būti, dalintis...

Dalinamės LMBDA narės,  Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėjos Snaiguolės Raguckienės įspūdžiais iš  Dubrovnike (Kroatijoje) vykusios 48-osios pasaulio mokyklų bibliotekų asociacijos konferencijos „Pasaulio mokyklų bibliotekų transformacija – skirtumai ir panašumai“. 

    Dubrovnikas garsėja savo išdidžiu grožiu, ir niekaip negali nesutikti, kad šis Viduržemio jūros perlas yra puiki simbolinė vieta rengti konferenciją mokyklų bibliotekininkams. Kroatai daug prisidėjo prie įvairių žmogaus veiklos sričių. Nuo garsaus „ateities išradėjo“ Nikola Tesla iki modernaus elektromobilio superžvaigždės Mate Rimac. Turėdamas savo turtingas ir ilgalaikes tradicijas, Dubrovnikas nepaprastai prisidėjo prie kultūros ir mokslo. Kroatai yra žinomi, kaip svetinga tauta. Jie sakė, kad surengti šią konferenciją jiems garbė ir privilegija.

      Konferencija suteikė erdvę praktikams pasidalinti savo patirtimis apie tai, kur esa mokyklų bibliotekos šiandien ir kaip reikėtų kurti jų ateitį. Konferencijos metu atsirado galimybė skatinanti įvairių formų idėjas, sklaidą ir mainus apie pasaulinę mokyklų bibliotekų veiklą.Tai buvo puiki proga daugiau sužinoti apie mokyklų bibliotekų problemas ir jų tendencijas interneto pagalba (WoW) tarp viso pasaulio bibliotekininkų. Tai bibliotekininkų dialogai apie mokslinius tyrimus ir geriausią praktiką mokyklų bibliotekose tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu. Mokyklų bibliotekų langas į pasaulį (WOW) turi du pagrindinius elementus: 230 šalių mokyklų bibliotekų aprašai, prieiga prieinama visiems ir pasaulio mokyklų bibliotekų vaizdų galerija. „Windows of the World“tapo  galimybe konferencijos dalyviams trumpai (per 5 minutes) pasidalinti apie mokyklų bibliotekų padėtį savoje šalyje, jų asociacijos pasiekimus ir iššūkius, visus svarbiausius dalykus ar sunkumus. Tai padėjo susidaryti bendrą vaizdą apie pasaulio mokyklų bibliotekas.

Pagrindinis konferencijos tikslas - pasidalinti šiuolaikinės mokyklos bibliotekos praktika, susipažinti su mokyklos bibliotekos misija, vizija ir vaidmeniu skaitmeninėje visuomenėje, aptarti mokyklų bibliotekų programas bei sukurti pasaulinius ateities bendravimo ryšius, išlaikyti aukštą konferencijos pranešimų kokybę. Konferencijos programą pateikti turiningai ir išsamiai pavyko. Ši konferencija, tai puikus momentas mokyklų bibliotekų teorijos ir praktikos tobulinime.

      Konferencijoje patirtimi dalinosi mokyklų bibliotekininkai, mokytojai, administratoriai, tyrėjai, mokslininkai iš įvairiausių pasaulio šalių. Jie diskutavo apie mokyklų bibliotekų inovacijas, informacijos srautą ir jos įtaką ugdymui, dalinosi nuomonėmis apie mokyklos bibliotekos ateitį. Konferencijos dalyviai  pranešimų metu, darbo grupėse, susitikimuose aptarė, keitėsi idėjomis apie mokyklų bibliotekų tendencijas, informacinio raštingumo, skaitymo skatinimo, informacijos paieškos ir atrankos bei kitas mokyklų bibliotekų problemas. Pranešėjai savo pasisakymuose kalbėjo apie naujausius mokslinius tyrimus, dalinosi  mokyklų bibliotekų gerąja patirtimi  iš įvairių pasaulio šalių. Konferencija suteikia erdvę visiems, kuriems įdomu švietimas ir bibliotekos, įsitraukė į aktyvias diskusijas, užmegė ryšius su draugais ir naujais kolegomis. Įsimintini pranešėjai Vanja Jurilj, Davidas V. Loetscheris, Blanche Woolls, Rossas Toddas. Blanche Woolls puikus žmogus. Ji kuruoja Lietuvos mokyklų bibliotekų asociaciją.

        Konferencijos PROGRAMA: „Kaip apsaugoti ir taisyti pažeistas knygas“ Vanja Jurilj; seminaras „LIIIIth the Way“ Davidas V. Loetscheris / Blanche Woolls; ”Pasakų angaras - palaima akyse, šypsantys veidai, atpažįstant tuos pasaulius, į kuriuos mes visi esame ir į kuriuos norime sugrįžti“ Jasna Heldas; „Mokyklos bibliotekos ir bibliotekininkai: neramūs vandenys ar inkaras“Ivanka Stričević / Vanja Jurilj; „Mokyklos bibliotekos ir mokyklos bibliotekininko vaidmuo naujos mokymo programos kontekste“ Ivana Perić / Danijela Riger-Knez / Tanja Telesmanić / Mišela Nežić / Hajdi Škarica; „Mokyklų bibliotekų švietimo ir tyrimų specialiųjų interesų grupė: Pasauliniai veiksmai mokyklų bibliotekų švietimo ir mokymo srityje“ Albertas Boekhorstas (pirmininkas) / Barbara Schultz-Jones / Dianne Oberg; „Neatsiskleidžiantis pasakojimas /  sukurti mokiniams mokymosi erdvę bibliotekoje“Darryl Toerien; „Įsitraukiantis ir perspektyvus jūsų mokyklos bibliotekos programavimas! Advokatė! Turgus! Naujoves!“Janine M. Asmus; „Nauji pradiniai mokyklų bibliotekininkų rengimo standartai JAV“ Mona Kerby / Sheryl Crow; „Vaizdinio raštingumo ugdymas“ Heidi Hammond / Gail Nordstrom; „Kinijos mokyklų bibliotekos istorija ir dabartinė padėtis“ Jingqi Cheng; „Dabar kartu? „Naujos viltys pertvarkyti Pietų Afrikos mokyklą iš „Nacionalinės bibliotekų ir informacijos paslaugų politikos“  Genevieve Hart / Mary Nassimbeni; „Mokyklos biblioteka kaip mokyklos aktyvaus mokymosi centras“ Antonija Lujanac; „Ar tarp pradinių klasių mokinių yra daug problemų? Jasna Milički / Ana Sudarević; „JT darnaus vystymosi tikslai mokyklos bibliotekoje“Viktorija Calarco / Anne Mlod; „Mokinių rašymo modifikavimas per mokyklų bibliotekas“; Katy Manck / Kasey garnizonas / Patricia Carmichael; „Mokyklų bibliotekininkų pasakoja apie mokytojų pilietiškumą“ Karen N. Reed / Terri Tharp; „Tyrimo dokumentas jaunimo skaitmeninės saugos sampratos ir praktika“ Rossas Toddas / Virgilio G. Medina Jr. „Įvairiapusiška mokyklos bibliotekos praktika: Kroatija ir Honkongas“ Annie Tam / Ružica Rebrović-Habek / Zvjezdana Dukić; „Mokslinis straipsnis paie Naujojo Zelandijos bibliotekas“ Filipas Calvertas; „Ar XXI amžiaus mokyklos biblioteka yra grožinė literatūra? Marianna Pataki; „Mokslinis darbas, įgyvendinantis mokyklos bibliotekos standartus“ Elizabeth A. Burns / Courtney Lewis; „Bibliotekos vizija: pamątykite apie savo bibliotekos pertvarkymą“ Marie Slaby / Kathy Lynch; „Kultūros ir liaudies meno vaidmuo mokyklų bibliotekų programavime“ Lucilia Green / Melissa P. Johnston; „Pasaulio piliečiai? Vaikų įvaizdžio, temų, teksto žanrų ir sudėtingų idėjų reprezentacijos“ Maria Cahill / Soohyung Joo / Mary Howard; „Naudokite socialinę mediją, kad jūsų biblioteka taptų virusinė!“ Carol C. Youssif; „Klasifikacija, įgyvendinanti lanksčią, į vaikus orientuotą, kalbos sistemą“ Brianna Pannell / Mandy Friedman; „Geriausia patirtis tobulinant ir naudojant mokyklos bibliotekos fondą“ Mona Kerby; „Biblioteka  kaip kalbos ir kultūrinės tapatybės saugotoja“ Majda Milevoj Klapčić; „Švietimo centras: mokyklos bibliotekos įgalinimo ir pertvarkymo būdas“Therése Haglind / Emmelie Ernst / Ulrika Boström; „Motyvuoti mokytojus naudotis mokyklos biblioteka“ Josipas Rihtaričius; „Bendradarbiavimo skatinimas stipriose mokyklų bibliotekose“ Mary Moen; „Mokyklų bibliotekų sėkmės istorijos“ Raghunathanas Manheri Othayoth; „Vidurinių mokyklų bibliotekų statusas Bangladeše“ Zakir Hossain; „Malajų ir anglų kalbų dvikalbių vaikų skaitymo nuostatos“ Maisarah Zulkifly; „Australijos mokytojų bibliotekininkų bendradarbiavimo ir tyrimo perspektyvos“ Kasey Garrison / Lee FitzGerald; „Mokytojai - bibliotekininkai kaip mokyklų ir rajonų vadovai“ Joanne Rodger / Jennifer Branch-Mueller.

Visus šiuos pranešimus galima perskaityti šiuo adresu: http://www.iasl2019.hr/programme/).

        Konferencijos dalyviai buvo kviečiami į specialiųjų interesų grupių posėdžius, kuriuose buvo suteikiama galimybė dalintis klausimais, pokyčiais, idėjomis ir projektais jų specializuotoje srityje: vaikų ir jaunimo literatūra, tarptautinė plėtra, informacinis raštingumas, informacijos ir ryšių technologijos, tarptautinis dėmesys, mokyklos bibliotekos ugdymas, mokyklos bibliotekos tyrimai ir kt.

      Konferencijos metu vyko regioniniai susitikimai: Europos, JAV, Kanados, Pietų Azijos, Rytų Azijos, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros, Afrikoje į pietus nuo Sacharos, Okeanijoje ir kt. Kiekvienam posėdžiui pirmininkavo regiono direktorius arba paskirtasis asmuo. Temos, kurios buvo svarstomos regioniniame susitikime, susijusios su laimėjimais, problemomis ir iššūkiais regione bei idėjomis, kuriomis siekiama dalintis.

Konferencijoje vyko aukcionai: tylus aukcionas - paaukoti daiktai iškabinami ant parodos ir pridedamas pirkimo lapas. Asmuo, pasiūlęs didžiausią kainą dienos pabaigoje, laimi prekę, didysis aukcionas - iškilmingos vakarienės metu didžiajam aukcionui buvo skirti išskirtiniai daiktai. Iš šių aukcionų surinktos lėšos bus naudojamos tokiems projektams kaip: “Knygos vaikams“, knygų vaikams pirkimui besivystančiose ar stichinių nelaimių paveiktose šalyse, „Parama nariui“ programa, pagal kurią mokyklų bibliotekininkams ir kitiems asmenims bus skiriamos stipendijos, lyderystės apdovanojimai.

       Konferencija žavėjo tai, kad dauguma susirinkusių buvo vyresnio amžiaus žmonės, kurie į klausimą, ko jie čia atėjo, dažniausia atsakydavo – mokytis. Žodis ,,mokytis" čia reiškia bendrauti, pažinti, suprasti, susitikti, būti, dalintis, gauti, duoti, juoktis, apsikabinti, linkėti gero, kartu kurti. Tai parodo bibliotekų transformaciją.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio susitikimai vyksta  nuolat, o jų pagrindinis tikslas - pasidalinti naujovėmis, interaktyviais darbo metodais, gerąja patirtimi.Tad po šio pranešimo Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkai keitėsi idėjomis, išsakė problemas, tendencijas, bendravo ir bendradarbiavo. Buvo apžvelgti geriausios praktikos mūsų savivaldybės  mokyklų bibliotekose. Mokyklos biblioteka atvira iššūkiams ir pokyčiams, kurių pagrindinis tikslas – padėti sėkmingai augti mokiniui, mokytojui ir visai bendruomenei. Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkai siekia ugdymosi sėkmės. Todėl visiškai pritaria buvusiai Lietuvos mokyklų bibliotekų asociacijos pirmininkei Rimai Noreikienei, kuri sako:

“ Labai svarbu bendrauti su savo profesine bendruomene, nes dažniausiai bibliotekininkai dirba po vieną. Todėl tiesiog būtina susitikti, kalbėtis, išsakyti savo problemas. Gal tai išties suteikia saugumo ir reikalingumo jausmą“.

 Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkų būrelio pirmininkė Snaiguole Raguckienė

Rask mus Facebook'e