Naujienos

Konferencija „Mokyklos biblioteka - bendruomenės poreikiams“

  Lapkričio 10 dieną mokyklų bibliotekininkai susirinko į nuotolinę konferenciją „Mokyklos biblioteka - bendruomenės poreikiams“. Konferencijos tikslas buvo aptarti mokyklos bibliotekos vaidmenį švietimo bendruomenėje. Į Lietuvos mokyklų bibliotekas bandyta pažvelgti iš šalies - mokinių, mokytojų, tėvų, švietimo vadovų akimis, palyginti su kitų šalių mokyklų bibliotekomis.

 Konferenciją pradėję ir užbaigę moksleiviai iš Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos akcentavo saugią bibliotekos aplinką, vietą, kur jaunimas gali augti, kurti, išreikšti save, savarankiškai mokytis ir bendradarbiauti tarpusavyje.  

  Daug gerų pavyzdžių apie bibliotekos įsitraukimą į ugdymą, ypač į skaitymo skatinimą, pateikė Karalienės Mortos mokyklos Kaune vadovė Dovilė Manukian. Šioje mokykloje knyga nuolat yra šalia mokytojo ir vaiko. Mokiniai tvarkaraštyje turi numatytą laiką, kada eina į biblioteką skaityti, mokytis informacinio raštingumo ar tvarkyti knygas. Apie žaidimo svarbą skatinant vaikus skaityti kalbėjo rašytojas, žurnalo „Laimiukas“ redaktorius ir tėtis Virgis Šidlauskas.

  NŠA Ugdymo turinio departamento direktorius Vainas Brazdeikis mokyklų bibliotekininkams pristatė Atnaujintas bendrąsias programas,  o EdTech centro administracinės grupės vadovė Vilma Venta Jankūnė - NŠA vykdomą projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“, kuris skirtas skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje. Mokyklų bibliotekininkai, kaip lygiaverčiai švietimo sistemos dalyviai, turi žinoti apie pokyčius ir galimybes prie jų prisitaikyti.  Pranešėja akcentavo mokyklos bibliotekininko kaip švietimo konsultanto ir skaitmeninių mokymo priemonių testuotojo galimybes.

 Ypač reikšmingas buvo Italijos Roma Tre universiteto profesorės Liuzos Marquardt pranešimas  „Inovatyvi mokyklos biblioteka“. Inovacija bibliotekų sektoriuje yra dviprasmiška sąvoka. Bibliotekos suvokiamos kaip statiška institucija, kur mažai pokyčių. Inovacijų diegimas gali būti radikali intervencija, įvedant naujus efektyvesnius procesus arba laipsniškas procesas. Kad biblioteka būtų efektyvi ji turi sujungti inovaciją ir kokybę. Čia, kaip ir bet kokioje inovacijoje, pagrindinis vaidmuo – žmogiškasis, daug kas priklauso nuo darbuotojo. Kitas labai svarbus dalykas – bendradarbiavimas. Tyrimai rodo, kad kai yra bendradarbiavimas tarp bibliotekininko ir mokytojo, ugdymo kokybė gerėja. Todėl būtina sąjunga tarp bibliotekininko ir mokytojo, tėvų, kitų bibliotekininkų. Pačioje mokykloje reikia kurti skaitymo kultūrą, kuri skatintų visus bendruomenės narius skaityti. Biblioteka turėtų inicijuoti šį procesą.  Dar reikėtų atkreipti dėmesį į erdves, kurios būtų pritaikytos mokinių poreikiams, lengvai transformuojamos, knygos galėtų būti ne tik bibliotekoje, bet ir visos mokyklos erdvėse. Biblioteka turėtų užtikrinti prieigą tiek prie tradicinių, tiek prie skaitmeninių resursų. Italijoje populiarus ugdymas per paslaugas, kai prie bibliotekos kūrimo, knygų tvarkymo prisideda patys mokiniai. Tokios programos svarbios, kad moksleiviai išsiugdytų meilę skaitymui.

  Ar Lietuvos mokyklų bibliotekos inovatyvios? Daug gerų žodžių profesorė Liuza Marquardt skyrė Lietuvos mokyklų bibliotekoms. Kaip stiprybes išskyrė tai, kad kiekvienoje mokykloje yra biblioteka, kad vyksta įvairios iniciatyvos, įgyvendinamos skaitymo skatinimo programos, dirba nuostabus personalas, efektyviai veikia LMBDA. Šios išvados padarytos apibendrinus Roma Tre universiteto absolventės Janinos Aidulytės tyrimą „Mokyklų bibliotekos ir informacinio raštingumo ugdymas Lietuvoje: esamos padėties analizė ir apklausos rezultatai”. Tyrimas buvo pristatytas ir tarptautinėje IASL konferencijoje, vykusioje šių metų liepos 11-15 d. Tai labai reikšminga Lietuvos mokyklų bibliotekų reprecentacija tarptautinėje plotmėje. IASL nuolat pabrėžia, kaip svarbu stiprinti bibliotekų personalą ir didinti tarpusavio bendradarbiavimą, kurti mokyklų bibliotekų tinklą, kad atskleisti didesnį potencialą. Iliustruodama tai, pranešėja palygino kitų valstybių gerą patirtį. Remiantis portugalų modeliu, Italijoje buvo sukurtas bendras mokyklų bibliotekų tinklas ir portalas Sibis, kuriame matosi visos mokyklų bibliotekų paslaugos, bendri katalogai, bendros kultūrinio ugdymo iniciatyvos.

  Įdomu buvo susipažinti ir su Šveicarijos mokyklų bibliotekomis. Pranešimą „Skaitymo reikšmė Šveicarijos mokyklose", skaitė Jūratė Caspersen, Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė. Šveicarijoje nėra valstybinės Švietimo ministerijos, atskiruose kantonuose yra atskiros  ugdymo programos. Tačiau visur didelis dėmesys skiriamas skaitymui kaip pagrindinei kompetencijai, kad vaikai galėtų toliau savarankiškai mokytis. Tėvai taip pat aktyviai įsitraukia į ugdymo procesą, bibliotekose organizuojami skaitymo užsiėmimai. Neišmokęs skaityti ir suprasti teksto mokinys renkasi profesinį mokymą, tik 20 procentų šveicarų tęsia mokslą gimnazijoje.

 Apibendrindama konferenciją  Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos (LMBDA)  pirmininkė Žaneta Pratusevičienė išskyrė dvi pagrindines mintis:

1. Lietuvos mokyklų bibliotekos - stiprus švietimo sistemos partneris, būtina erdvė mokykloje savo paslaugomis ir ištekliais prisidedanti prie mokymo ir mokymosi, vieta moksleiviams augti ir tobulėti. Šią mintį patvirtina bendruomenė. Mes Lietuvoje turime pakankamai gerą įdirbį –mokyklų bibliotekos priklauso bendrai Lietuvos bibliotekų sistemai, dirba profesionalūs bibliotekininkai, yra vieningi fondų tvarkymo nuostatai.  Iššūkiai susiję su besikeičiančiais mūsų bendruomenės poreikiais, su pokyčiais švietimo sistemoje, bendrojo ugdymo programose, skaitmenizacija.  Mokyklų bibliotekos turi priimti tuos pokyčius, nuolat įsivertinti ir tobulėti. Šiuo metu LMBDA yra ta organizacija, kuri brėžia kryptį mokyklų bibliotekininkystei Lietuvoje. Išverstos IFLA Gairės mokyklų bibliotekoms, dalyvaujama tarptautinėse konferencijose, užmegzti ryšiai su profesore dėstytoja Luiza Marquardt  ir  verčiama jos knyga „Praktinis vadovas mokyklos bibliotekai“. Visa tai leidžia tobulinti mokyklų bibliotekų veiklą.

2. Skaitymas yra vienas iš pagrindinių būdų gauti žinias ir ugdyti asmenybę. Puikūs skaitymo įgūdžiai yra visos mokinio mokyklinės „karjeros“ pagrindas; jų neišsiugdžius neįmanoma pasiekti gerų mokymosi rezultatų aukštesnėse klasėse, įgyti gerą profesinį išsilavinimą, šviestis ir skleistis kaip kultūringai asmenybei. Todėl itin svarbu dar vaikystėje susiformuoti gerus skaitymo įgūdžius. Tam reikia visų – bibliotekininkų, mokytojų, tėvų, rašytojų, švietimo politikos formuotojų, ŠMSM, NŠA - didesnių pastangų ir bendradarbiavimo.

 Konferencija užbaigta rekomendacijomis, kurios papildytos apibendrinus konferencijos dalyvių refleksijas raštu:

  •  Kiekviena mokyklos biblioteka turėtų įsivertinti savo paslaugų poreikį bei kokybę savo mokyklos bendruomenėje ir lanksčiai reaguoti į pokyčius.
  •  Daugiau dėmesio skirti vaikų ir moksleivių skaitymo skatinimui. Mokyklos ir šalies lygmeniu rengti skaitymo skatinimo programas,  stiprinti mokyklų bibliotekų vaidmenį ir aprūpinimą.
  • Stiprinti tarpusavio bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

 

 

Žaneta Pratusevičienė,

LMBDA pirmininkė

Gimnazijos bibliotekoje gaudėme ungurius

  Norime pasidžiaugti šių metų Šiaurės šalių literatūros savaitės metu Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bibliotekoje vykusiais renginiais, nes nutiko neįtikėtinų dalykų – šalia teksto

skaitymų, aptarimų bei pirmojo knygos sakinio eksperimento vyko ir ungurių žvejyba. Taip įdomiai inscenizuoti rekomenduojamą šių metų literatūros tekstą iš Švedų rašytojo Patrik Svensson knygos „Apie ungurius ir žmones, mįslingiausios pasaulio žuvies istorija“ sugalvojo lietuvių kalbos mokytoja Erika Anisimavičienė ir IB klasės mokiniai. Džiaugiamės mokytojos sumanyta idėja perteikti tekstą kitaip, mokinių gebėjimais, drąsa ir nuoširdumu.

Pirmadienį, lapkričio 14-ąją, IF klasė mokiniai (mokyt. Jūratė Dapkūnaitė) bibliotekoje balsu skaitė šio kūrinio ištraukas, taip įsitraukdami į visų šalių, dalyvaujančių Šiaurės šalių literatūros savaitės projekte, idėją vienu metu prie žibintų šviesos garsiai skaityti tą patį literatūros kūrinį. Kadangi knygos neturėjome, mokiniai skaitė virtualų tekstą telefonų ekranuose. Kitomis Šiaurės šalių literatūros savaitės dienomis IE ir IF klasių gimnazistai dalyvavo „Pirmojo knygos sakinio eksperimente“. Taip žadinome smalsumą knygai, skatinome mokinius rinktis grožinės literatūros kūrinius pagal pirmąjį sakinį ir skaityti.

  Prabėgo Šiaurės šalių literatūros savaitė, nusinešdama naujas patirtis, įspūdžius ir palikdama norą ilgais rudens ir žiemos vakarais paimti knygą į rankas. Gal ir nebūtinai Šiaurės šalių rašytojo, gal ir ne visiems. Tačiau šiųmetinė ungurių žvejyba bibliotekoje paliko tikrai neišdildomą įspūdį.

Bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė

Šiaurės šalių literatūros savaitė Vaižganto progimnazijoje

  Lapkričio 14 – 20 d .Šiaurės ir Baltijos šalyse vyksta tradiciniai Šiaurės šalių literatūros skaitymai. Tradiciškai prie jų prisijungė ir Radviliškio Vaižganto progimnazijos pradinių ir penktų klasių mokiniai.

    Visą savaitę mokyklos bibliotekininkė lankėsi pas vaikus. Kartu su mokytojomis vedė integruotas lietuvių kalbos , gamtos pažinimo ir dailės pamokas, kurių metu mokiniai susipažino su Šiaurės Europos šalimis, prisiminė žymiausius Šiaurės šalių knygų autorius. O svarbiausia – klausėsi ar patys skaitė ištrauką iš humoro pilnos paveikslėlių knygos, kuri nagrinėjo klausimą, ką daryti sutikus lokį. Mokiniams pasakojimas labai patiko. Jie sužinojo, ką gi daryti , sutikus lokį, kaip elgtis. Jie vaizdavo pabaisas, kurių išsigąstų baltasis lokys, o rudąjį lokį jie apgautų, apsimetę negyvu.

  Šios savaitės metu puoselėjamas garsinis skaitymas, šiaurietiška pasakojimo tradicija. Skaitymai visą savaitę kvietė pabūti drauge, vieni kitiems skaityti balsu, tuo pat metu mokantis tai daryti gražiai ir skiriant kitam dėmesio, primenant, kad knyga šviesos (žinių) ir šilumos (nuoširdaus bendravimo) šaltinis.      

                                  Daiva Gaivelienė,

Vaižganto progimnazijos bibliotekininkė

Šviesos ir žodžio dialogas Telšių „Ateities“ progimnazijoje

    Kaip kasmet lapkričio mėnesį „Ateities“ progimnazijos biblioteka visą bendruomenę įtraukia į tradicinę „Šiaurės šalių literatūros savaitę“. Tai tiesiog skaitymo šventė – paieškų ir naujovių, išmonės ir kalbančio, skaitančio patirtis, žodžio ir reginio įmanomų galimybių raiška.     

     Šiemet – gamtos tema, aktualių problemų siejimas su savo aplinka, globalaus konteksto pateikiamos grėsmės ir išeities iš stiprių praradimų galimybės. Tokia sąšauka su realiu gyvenimu, kurį siūlo Šiaurės šalių rašytojai. Pirmų pirmiausia lituanistės Linos Dijokienės aštuntokai mažosios mokyklos salės erdvėje sukūrė skaitymo ratą – „Gamta. Aš. Katastrofos akivaizdoje“.

Read More

Gamta Šiaurėje

  Tauragės „Šaltinio“  progimnazijos biblioteka trisdešimt metų kartu su Šiaurės šalių bibliotekomis dalyvauja "Šiaurės šalių literatūros savaitėje" ir vykdo įvairias veiklas. Edukacinių užsiėmimų uždavinys – ugdyti  skaitytojų  knygos turinio suvokimą ir kūrybiškumą.

Read More

Šiaurės šalių literatūriniai skaitymai žvakių šviesoje

   Lapkričio 14–20 dienomis vyko Šiaurės šalių literatūros savaitė, kurios šių metų tema „Gamta Šiaurėje“. Šiaulių Dainų progimnazijos pradinukai tradiciškai prisijungė prie šios akcijos ir visą savaitę šurmuliavo mokyklos bibliotekoje.

Susirinkę į biblioteką ir susėdę ratu jie palaikė pagrindinę Šiaurės šalių literatūros savaitės idėją: tamsiausiu metų laiku uždegti žvakes ir skaityti. Minėtos savaitės metu vaikams organizatoriai šiemet pasiūlė Malin Kivelä iš Suomijos ir Martin Glaz Serup iš Danijos sukurtą paveikslėlių knygą „Jei sutiktum lokį“.

Read More

Šiaurės šalių literatūros savaitė Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje

  Šiaurės šalių literatūros savaitė tai – šviesos ir žodžio šventė, kurios  pagrindinė idėja – garsinis Šiaurės Europos šalyse tų pačių kūrinių skaitymas žvakių šviesoje. Šių metų tema – Gamta Šiaurėje. Tema yra šios savaitės ašis, ta tema parenkamos knygų ištraukos skaitymams, ta tema kuriamas plakatas bei ta tema organizuojami įvairūs renginiai.

Garsinių skaitymų rytmetį 3 klasės mokiniai su mokytoja Rasa Navickiene sugužėjo į skaityklą, čia bibliotekininkė visus supažindino su Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja bei tema.  Skaitymo balsu nuotykis prasideda dar prieš atverčiant knygą. Užtraukus užuolaidas, sumažinus apšvietimą ir uždegus žvakes sukuriama įtraukianti atmosfera skaitymo balsu valandėlei. Pasirinkta paveikslėlių knyga „Jei sutiktum lokį“, ji yra bendras suomių – švedų kūrybinio kolektyvo Malin Kivelä, Linda Bondestam ir Martin Glaz Serup kūrinys. Skaitymų metu trečiokai bandė išskirti kur tekste pateikiami tikri faktai, o kur – autorių išmonė. Buvo ugdomos mokinių klausymo, skaitmeninio raštingumo kompetencijos. Po skaitymų vyko diskusija apie žmogaus ir gamtos (gyvūno) ryšį, mokiniai rašė savo mintis, ką pasakytų, paklaustų ar palinkėtų, jei sutiktų lokį.

Read More

Apie taikias dangaus spalvas ir Rokiškio gimnazistų skaitymą

  Jau praeityje spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos abiejų padalinių bibliotekininkės vykdė projektą ,,Taikios dangaus spalvos“. Apibendrinome rezultatus. Šio projekto tikslas – skaitymas, o šio mėnesio šūkį ,,Skaitydami kuriame taikų ir harmoningą pasaulį“, įgyvendinome įvairiomis formomis. Projektas buvo vykdomas dar ir lapkričio mėnesį.

Read More

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos skaityklai suteiktas šviesios atminties direktoriaus Gedimino Matiekaus vardas

   Nuaidėjęs Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos ,,Romuvos“ padalinio 50 metų jubiliejus jau istorija. Prisiminti pedagogai, mokiniai, penkių dešimtmečių veiklos etapai, reikšmingiausi įvykiai... Pirmasis tuometinės Rokiškio III vidurinės mokyklos direktorius buvo matematikas Juozas Makutėnas. Prisimenant šviesios atminties direktorių J. Makutėną, matematikos kabinetui suteiktas  jo vardas ir atidengta atminimo lentelė.

   Į knygas suguldyta žmonijos išmintis. Keičiasi santvarkos, keičiasi kartos, o knygos išlieka. Jos keičia formatą, į mūsų gyvenimus atėjo informacinės technologijos, bet knygų puslapių šnaresys gyvas, jose sukaupta išmintis gyva...

Read More

Skirtukai Ukrainai

  Šakių ‚Žiburio gimnazijos pirmų klasių moksleiviai aktyviai įsijungė į bibliotekos organizuojamas spalio mėnesio "Skaitydami kuriame taikų ir harmoningą pasaulį" veiklas: pamokų bibliotekoje metu susipažino su tema, dalinosi savo mintimis apie jos aktualumą, ieškojo minčių bei citatų apie harmoniją, draugystę, žmogaus ryšį su gamta, sudarinėjo skaitytų knygų sąrašus, diskutavo kodėl svarbu būti skaitančiu, išsilavinusiu žmogumi.

  Visą spalio mėnesį moksleiviai, kartu su bendraamžiais iš Ukrainos, šiuo metu besimokančiais gimnazijoje, gamino knygų skirtukus Ukrainos mokykloms. Ukrainos moksleiviai padėjo mūsų gimnazistams ant skirtukų parašyti linkėjimus ukrainiečių kalba. Skirtukuose atsispindėjo Taikos tema, nuoširdus Ukrainos žmonių palaikymas, abipusė draugystė. Moksleivių darbuose juntamas nesuvaidintas nuoširdumas ir begalinis noras, kad karas pagaliau pasibaigtų, o jų draugai galėtų ramiai grįžti į savo šalį pas savo draugus ir artimuosius.

  Moksleiviai paruošė skirtukų ekspoziciją, kurią gimnazijos bibliotekoje gali apžiūrėti kiekvienas lankytojas.

Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos informacija