Naujienos

Integruota istorijos ir bibliotekos pamoka

Ilgai lauktoji kova už laisvę! Žūtbūtinė! Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos bibliotekoje sausio 17-20 d. vyko integruotos istorijos pamokos 1863 m. sukilimo 160-ies metų sukakčiai paminėti. IId klasės mokiniai Paula Šimkutė ir Emilis Šaltys pristatė pranešimą „Sukilimo reikšmė Lietuvos istorijoje” I klasių mokiniams (mokytoja Vilija Kičienė). IIc klasės mokiniai žiūrėjo ir analizavo dokumentinį filmą „1863 m. sukilimas. Sukilimo tikslai“ (mokytoja Sigutė Meižienė) ir susipažino su bibliotekoje parengta spaudinių ir dokumentų iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo paroda „1863 m. sukilimas Lietuvoje“.

Irena Gripkauskienė,

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos bibliotekininkė

Mokymai mokyklų bibliotekininkams

  Šį rudenį ir žiemą virš 360 mokyklų bibliotekininkų turėjo galimybę tobulinti savo žinias Všį Edukacijos forumo organizuojamuose mokymuose. Į mokymų programą buvo įtrauktos aktualios temos: "Bibliotekos įvaizdžio formavimas šiuolaikinės bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kontekste", "Inovatyvūs bibliotekos veiklų įgalinimo metodai", "Psichosocialinė terpė bibliotekos aplinkoje", "Mokytojų-bibliotekininkų organizacinių, vadovavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas", "Inovatyvi biblioteka".

Read More

Garsiniai skaitymai bibliotekoje

Gražiausioms metų šventėms beldžiantis į duris, mokyklos bibliotekininkė pakvietė priešmokyklinio ugdymo grupės„ Drugeliai“ auklėtinius  ir pradinių kasių mokinius į biblioteką paklausyti bibliotekininkės skaitomų pasakų mažiesiems, o antrų, trečių, ketvirtų klasių mokiniams paskaityti patiems.

  Mokiniai skaitė pasaką „Mergaitė su degtukais“, o bibliotekininkė jiems  perskaitė pasaką „Laimingasis princas“.  Šie kūriniai mokinius skatino  pamąstyti: ar pastebime šalia savęs žmones, kuriems reikia padėti. Ar esame jautrūs  kitų poreikiams, kokias geras savybes turime, kokius gerus darbus atliekame, kad padarytume aplinkinius laimingais.  Mokiniai diskutavo, išsakė savo nuomonę apie perskaitytus kūrinius. O mažesnieji iliustravo perskaitytą pasaką „Kalėdos“.

Smagu, kad mokiniai ne tik sklandžiai ir gražiai skaito patys ,bet  moka  aptarti perskaitytus kūrinius, kurie paliečia jų širdeles.

Daiva Gaivelienė,

Radviliškio Vaižganto progimnazijoje

,,Simboliai iš dėžutės“

Gruodis visada pilnas paslapčių, simbolių ir svajonių išsipildymo. Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje, I – II klasių gimnazistams vyko edukacija ,,Simboliai iš dėžutės“. Per tikybos pamokas ir klasės valandėles iš stebuklingosios simbolių dėžutės rinkome simbolius ir aiškinomės jų reikšmes, pagilinome žinias, kaip ir kokias simbolines žodžių reikšmes yra įprasminusi senoji krikščioniškoji baltų kultūra, ugdėme kūrybiškumą, viešą kalbėjimą ir bendruomeniškumo jausmą. Edukacija prasidėjo nuo prisiminimų apie leidinių su autografais kolekciją, o baigėsi gimnazistų nuoširdžiu žodžiu ,,ačiū“.

Dėkoju tikybos mokytojai Dianai Černiuvienei ir klasių auklėtojoms Sandrai Liugienei, Indrai Kazulėnienei už bendrystę. Ačiū visiems kūrusiems prieššventinę nuotaiką, išsakiusiems savo mintis, pastebėjimus, palaikiusiems idėją.

Artėja žiemos šventės... Iš stebuklingosios dėžutės liejasi simboliai. Branginkite Meilę, Tikėjimą ir Gyvenimą.

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekininkė

Read More

ASTRIDOS LINDGREN GIMTADIENIS ŠEDUVOS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOJE

Paskatinimas kuo anksčiau pradėti skaityti padeda auginti naują skaitytoją. Vaikai, kuriuos supa knygos, išmoksta jas pamilti. Neįtikėtina, kiek daug smagių dalykų galima rasti vos pradėjus skaityti knygas. Susidomėjimas ir noras skaityti gali atsirasti labai spontaniškai bei paprastai ir tada tęstis visą gyvenimą.

Read More

Skaitymų naktis....

Lapkričio 25 vakarą į  „Skaitymų naktį gimnazijos bibliotekoje“ rinkosi neformalaus švietimo būrelio „Su knyga“ nariai. Bibliotekininkėms talkino vyresniųjų klasių mokinės, jos grupėms organizavo įvairių veiklų: šešėlių teatrą, skaitymą ir istorijų kūrimą, linkėjimų angelo pasidarymą. Po sočių naktipiečių, kai aplink darėsi vis tamsiau ir namuose jau geso šviesos, vaikai išėjo į naktinį žygį. Radę užuominų maišelį turėjo sukurti ir suvaidinti istoriją. Visas veiklas vainikavo nuostabus filmas apie išauklėtą, geraširdį  Meškiuką Padigtoną.

       Vaikams ši naktis teikė didelio džiaugsmo, jie įgijo patirties ir įdomių įspūdžių. Susitikimo metu kitaip pažvelgėme į knygą, skaitymą, mėgavomės skaitymo malonumu.

                                                  Panevėžio "Velžio" gimnazijos bibliotekininkės,

D.Zdanavičiūtė ir D. Kukenienė

Read More

Konferencija „Mokyklos biblioteka - bendruomenės poreikiams“

  Lapkričio 10 dieną mokyklų bibliotekininkai susirinko į nuotolinę konferenciją „Mokyklos biblioteka - bendruomenės poreikiams“. Konferencijos tikslas buvo aptarti mokyklos bibliotekos vaidmenį švietimo bendruomenėje. Į Lietuvos mokyklų bibliotekas bandyta pažvelgti iš šalies - mokinių, mokytojų, tėvų, švietimo vadovų akimis, palyginti su kitų šalių mokyklų bibliotekomis.

 Konferenciją pradėję ir užbaigę moksleiviai iš Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos akcentavo saugią bibliotekos aplinką, vietą, kur jaunimas gali augti, kurti, išreikšti save, savarankiškai mokytis ir bendradarbiauti tarpusavyje.  

  Daug gerų pavyzdžių apie bibliotekos įsitraukimą į ugdymą, ypač į skaitymo skatinimą, pateikė Karalienės Mortos mokyklos Kaune vadovė Dovilė Manukian. Šioje mokykloje knyga nuolat yra šalia mokytojo ir vaiko. Mokiniai tvarkaraštyje turi numatytą laiką, kada eina į biblioteką skaityti, mokytis informacinio raštingumo ar tvarkyti knygas. Apie žaidimo svarbą skatinant vaikus skaityti kalbėjo rašytojas, žurnalo „Laimiukas“ redaktorius ir tėtis Virgis Šidlauskas.

  NŠA Ugdymo turinio departamento direktorius Vainas Brazdeikis mokyklų bibliotekininkams pristatė Atnaujintas bendrąsias programas,  o EdTech centro administracinės grupės vadovė Vilma Venta Jankūnė - NŠA vykdomą projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“, kuris skirtas skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje. Mokyklų bibliotekininkai, kaip lygiaverčiai švietimo sistemos dalyviai, turi žinoti apie pokyčius ir galimybes prie jų prisitaikyti.  Pranešėja akcentavo mokyklos bibliotekininko kaip švietimo konsultanto ir skaitmeninių mokymo priemonių testuotojo galimybes.

 Ypač reikšmingas buvo Italijos Roma Tre universiteto profesorės Liuzos Marquardt pranešimas  „Inovatyvi mokyklos biblioteka“. Inovacija bibliotekų sektoriuje yra dviprasmiška sąvoka. Bibliotekos suvokiamos kaip statiška institucija, kur mažai pokyčių. Inovacijų diegimas gali būti radikali intervencija, įvedant naujus efektyvesnius procesus arba laipsniškas procesas. Kad biblioteka būtų efektyvi ji turi sujungti inovaciją ir kokybę. Čia, kaip ir bet kokioje inovacijoje, pagrindinis vaidmuo – žmogiškasis, daug kas priklauso nuo darbuotojo. Kitas labai svarbus dalykas – bendradarbiavimas. Tyrimai rodo, kad kai yra bendradarbiavimas tarp bibliotekininko ir mokytojo, ugdymo kokybė gerėja. Todėl būtina sąjunga tarp bibliotekininko ir mokytojo, tėvų, kitų bibliotekininkų. Pačioje mokykloje reikia kurti skaitymo kultūrą, kuri skatintų visus bendruomenės narius skaityti. Biblioteka turėtų inicijuoti šį procesą.  Dar reikėtų atkreipti dėmesį į erdves, kurios būtų pritaikytos mokinių poreikiams, lengvai transformuojamos, knygos galėtų būti ne tik bibliotekoje, bet ir visos mokyklos erdvėse. Biblioteka turėtų užtikrinti prieigą tiek prie tradicinių, tiek prie skaitmeninių resursų. Italijoje populiarus ugdymas per paslaugas, kai prie bibliotekos kūrimo, knygų tvarkymo prisideda patys mokiniai. Tokios programos svarbios, kad moksleiviai išsiugdytų meilę skaitymui.

  Ar Lietuvos mokyklų bibliotekos inovatyvios? Daug gerų žodžių profesorė Liuza Marquardt skyrė Lietuvos mokyklų bibliotekoms. Kaip stiprybes išskyrė tai, kad kiekvienoje mokykloje yra biblioteka, kad vyksta įvairios iniciatyvos, įgyvendinamos skaitymo skatinimo programos, dirba nuostabus personalas, efektyviai veikia LMBDA. Šios išvados padarytos apibendrinus Roma Tre universiteto absolventės Janinos Aidulytės tyrimą „Mokyklų bibliotekos ir informacinio raštingumo ugdymas Lietuvoje: esamos padėties analizė ir apklausos rezultatai”. Tyrimas buvo pristatytas ir tarptautinėje IASL konferencijoje, vykusioje šių metų liepos 11-15 d. Tai labai reikšminga Lietuvos mokyklų bibliotekų reprecentacija tarptautinėje plotmėje. IASL nuolat pabrėžia, kaip svarbu stiprinti bibliotekų personalą ir didinti tarpusavio bendradarbiavimą, kurti mokyklų bibliotekų tinklą, kad atskleisti didesnį potencialą. Iliustruodama tai, pranešėja palygino kitų valstybių gerą patirtį. Remiantis portugalų modeliu, Italijoje buvo sukurtas bendras mokyklų bibliotekų tinklas ir portalas Sibis, kuriame matosi visos mokyklų bibliotekų paslaugos, bendri katalogai, bendros kultūrinio ugdymo iniciatyvos.

  Įdomu buvo susipažinti ir su Šveicarijos mokyklų bibliotekomis. Pranešimą „Skaitymo reikšmė Šveicarijos mokyklose", skaitė Jūratė Caspersen, Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė. Šveicarijoje nėra valstybinės Švietimo ministerijos, atskiruose kantonuose yra atskiros  ugdymo programos. Tačiau visur didelis dėmesys skiriamas skaitymui kaip pagrindinei kompetencijai, kad vaikai galėtų toliau savarankiškai mokytis. Tėvai taip pat aktyviai įsitraukia į ugdymo procesą, bibliotekose organizuojami skaitymo užsiėmimai. Neišmokęs skaityti ir suprasti teksto mokinys renkasi profesinį mokymą, tik 20 procentų šveicarų tęsia mokslą gimnazijoje.

 Apibendrindama konferenciją  Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos (LMBDA)  pirmininkė Žaneta Pratusevičienė išskyrė dvi pagrindines mintis:

1. Lietuvos mokyklų bibliotekos - stiprus švietimo sistemos partneris, būtina erdvė mokykloje savo paslaugomis ir ištekliais prisidedanti prie mokymo ir mokymosi, vieta moksleiviams augti ir tobulėti. Šią mintį patvirtina bendruomenė. Mes Lietuvoje turime pakankamai gerą įdirbį –mokyklų bibliotekos priklauso bendrai Lietuvos bibliotekų sistemai, dirba profesionalūs bibliotekininkai, yra vieningi fondų tvarkymo nuostatai.  Iššūkiai susiję su besikeičiančiais mūsų bendruomenės poreikiais, su pokyčiais švietimo sistemoje, bendrojo ugdymo programose, skaitmenizacija.  Mokyklų bibliotekos turi priimti tuos pokyčius, nuolat įsivertinti ir tobulėti. Šiuo metu LMBDA yra ta organizacija, kuri brėžia kryptį mokyklų bibliotekininkystei Lietuvoje. Išverstos IFLA Gairės mokyklų bibliotekoms, dalyvaujama tarptautinėse konferencijose, užmegzti ryšiai su profesore dėstytoja Luiza Marquardt  ir  verčiama jos knyga „Praktinis vadovas mokyklos bibliotekai“. Visa tai leidžia tobulinti mokyklų bibliotekų veiklą.

2. Skaitymas yra vienas iš pagrindinių būdų gauti žinias ir ugdyti asmenybę. Puikūs skaitymo įgūdžiai yra visos mokinio mokyklinės „karjeros“ pagrindas; jų neišsiugdžius neįmanoma pasiekti gerų mokymosi rezultatų aukštesnėse klasėse, įgyti gerą profesinį išsilavinimą, šviestis ir skleistis kaip kultūringai asmenybei. Todėl itin svarbu dar vaikystėje susiformuoti gerus skaitymo įgūdžius. Tam reikia visų – bibliotekininkų, mokytojų, tėvų, rašytojų, švietimo politikos formuotojų, ŠMSM, NŠA - didesnių pastangų ir bendradarbiavimo.

 Konferencija užbaigta rekomendacijomis, kurios papildytos apibendrinus konferencijos dalyvių refleksijas raštu:

  •  Kiekviena mokyklos biblioteka turėtų įsivertinti savo paslaugų poreikį bei kokybę savo mokyklos bendruomenėje ir lanksčiai reaguoti į pokyčius.
  •  Daugiau dėmesio skirti vaikų ir moksleivių skaitymo skatinimui. Mokyklos ir šalies lygmeniu rengti skaitymo skatinimo programas,  stiprinti mokyklų bibliotekų vaidmenį ir aprūpinimą.
  • Stiprinti tarpusavio bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

 

 

Žaneta Pratusevičienė,

LMBDA pirmininkė

Gimnazijos bibliotekoje gaudėme ungurius

  Norime pasidžiaugti šių metų Šiaurės šalių literatūros savaitės metu Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bibliotekoje vykusiais renginiais, nes nutiko neįtikėtinų dalykų – šalia teksto

skaitymų, aptarimų bei pirmojo knygos sakinio eksperimento vyko ir ungurių žvejyba. Taip įdomiai inscenizuoti rekomenduojamą šių metų literatūros tekstą iš Švedų rašytojo Patrik Svensson knygos „Apie ungurius ir žmones, mįslingiausios pasaulio žuvies istorija“ sugalvojo lietuvių kalbos mokytoja Erika Anisimavičienė ir IB klasės mokiniai. Džiaugiamės mokytojos sumanyta idėja perteikti tekstą kitaip, mokinių gebėjimais, drąsa ir nuoširdumu.

Pirmadienį, lapkričio 14-ąją, IF klasė mokiniai (mokyt. Jūratė Dapkūnaitė) bibliotekoje balsu skaitė šio kūrinio ištraukas, taip įsitraukdami į visų šalių, dalyvaujančių Šiaurės šalių literatūros savaitės projekte, idėją vienu metu prie žibintų šviesos garsiai skaityti tą patį literatūros kūrinį. Kadangi knygos neturėjome, mokiniai skaitė virtualų tekstą telefonų ekranuose. Kitomis Šiaurės šalių literatūros savaitės dienomis IE ir IF klasių gimnazistai dalyvavo „Pirmojo knygos sakinio eksperimente“. Taip žadinome smalsumą knygai, skatinome mokinius rinktis grožinės literatūros kūrinius pagal pirmąjį sakinį ir skaityti.

  Prabėgo Šiaurės šalių literatūros savaitė, nusinešdama naujas patirtis, įspūdžius ir palikdama norą ilgais rudens ir žiemos vakarais paimti knygą į rankas. Gal ir nebūtinai Šiaurės šalių rašytojo, gal ir ne visiems. Tačiau šiųmetinė ungurių žvejyba bibliotekoje paliko tikrai neišdildomą įspūdį.

Bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė

Šiaurės šalių literatūros savaitė Vaižganto progimnazijoje

  Lapkričio 14 – 20 d .Šiaurės ir Baltijos šalyse vyksta tradiciniai Šiaurės šalių literatūros skaitymai. Tradiciškai prie jų prisijungė ir Radviliškio Vaižganto progimnazijos pradinių ir penktų klasių mokiniai.

    Visą savaitę mokyklos bibliotekininkė lankėsi pas vaikus. Kartu su mokytojomis vedė integruotas lietuvių kalbos , gamtos pažinimo ir dailės pamokas, kurių metu mokiniai susipažino su Šiaurės Europos šalimis, prisiminė žymiausius Šiaurės šalių knygų autorius. O svarbiausia – klausėsi ar patys skaitė ištrauką iš humoro pilnos paveikslėlių knygos, kuri nagrinėjo klausimą, ką daryti sutikus lokį. Mokiniams pasakojimas labai patiko. Jie sužinojo, ką gi daryti , sutikus lokį, kaip elgtis. Jie vaizdavo pabaisas, kurių išsigąstų baltasis lokys, o rudąjį lokį jie apgautų, apsimetę negyvu.

  Šios savaitės metu puoselėjamas garsinis skaitymas, šiaurietiška pasakojimo tradicija. Skaitymai visą savaitę kvietė pabūti drauge, vieni kitiems skaityti balsu, tuo pat metu mokantis tai daryti gražiai ir skiriant kitam dėmesio, primenant, kad knyga šviesos (žinių) ir šilumos (nuoširdaus bendravimo) šaltinis.      

                                  Daiva Gaivelienė,

Vaižganto progimnazijos bibliotekininkė

Šviesos ir žodžio dialogas Telšių „Ateities“ progimnazijoje

    Kaip kasmet lapkričio mėnesį „Ateities“ progimnazijos biblioteka visą bendruomenę įtraukia į tradicinę „Šiaurės šalių literatūros savaitę“. Tai tiesiog skaitymo šventė – paieškų ir naujovių, išmonės ir kalbančio, skaitančio patirtis, žodžio ir reginio įmanomų galimybių raiška.     

     Šiemet – gamtos tema, aktualių problemų siejimas su savo aplinka, globalaus konteksto pateikiamos grėsmės ir išeities iš stiprių praradimų galimybės. Tokia sąšauka su realiu gyvenimu, kurį siūlo Šiaurės šalių rašytojai. Pirmų pirmiausia lituanistės Linos Dijokienės aštuntokai mažosios mokyklos salės erdvėje sukūrė skaitymo ratą – „Gamta. Aš. Katastrofos akivaizdoje“.

Read More