Thu

02

Jan

2020

"Knygų Kalėdos 2019"

Dešimtą kartą Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos biblioteka organizuoja akciją „Knygų Kalėdos“. Šiemet mokyklos bendruomenė dovanojo vieni kitiems džiaugsmą ir šilumą - dovanojo knygas sau, draugui ir bibliotekai. Vyko džiaugsminga šventinė akcija „Knygų Kalėdos 2019“.

Read More

Thu

02

Jan

2020

„Šlepu tepu per laukus“

     Žygaičių gimnazijos bibliotekoje surengtas susitikimas su vaikų rašytoju Jonu Jakštaičiu-Šapeliu ir jo knygos „Šlepu tepu per laukus“, kurią iliustravo mūsų gimnazijos mokiniai, pristatymas. Susitikime dalyvavo ne tik knygą iliustravę mokiniai, bet ir kiti, kuriems nesvetima poezija. Sulaukėme ir daugiau svečių – literato, buvusio ilgamečio literatų klubo „Žingsniai“ pirmininko Eugenijaus Šalčio, Žygaičių bendruomenės pirmininkės Jolantos Vaitiekienės ir Žygaičių miestelio bibliotekininkės Zitos Jakienės.

       Mokiniai skaitė eiles iš iliustruotos knygos, klausinėjo, kaip gimsta eilėraščiai ir kas įkvepia kūrybai, kiek laiko Jonas Jakštaitis-Šapelis skiria rašymui, kada parašė pirmą savo eilėraštį. Rašytojas yra išleidęs aštuonias knygas. Įkvėpimo semiasi iš gamtos, jo eilėraščių veikėjai – vėjas, lietus, žvėreliai, paukščiai, vabalai. Kūrybai poetas kasdien skiria dvi valandas, o pirmąjį eilėraštį parašė penktoje klasėje angliškai.

      Pasak Eugenijaus Šalčio, Jono poezija ne tik maloni skaityti ir paprasta, bet ir mėgstama, nes jo eilėraščiuose atsiveria visai kitas pasaulis.

        Poetas vėl paprašė žygaitiškių mokinių iliustruoti jo naują knygą. Buvo sutarta su dailės mokytoja Birute Bacevičiene, kad naująją J. Šapelio knygą iliustruos mūsų gimnazijos mokiniai.

Vestina Martinkienė

Žygaičių gimnazijos bibliotekininkė

Read More

Thu

19

Dec

2019

Nauja versija „MOBIS debesis“

 Jau nemažai Lietuvos mokyklų naudoja „Asseco Lietuva“ išleistą programinės įrangos mažoms bibliotekoms MOBIS v.4 versiją - „MOBIS debesis“. Tai suteikia galimybę bibliotekininkams ir skaitytojams naudotis MOBIS nuotoliniu būdu - t.y. bibliotekos MOBIS duomenų bazė perkeliama iš bibliotekos į „Asseco Lietuva“ infrastruktūrą, suteikiant prieglobos ir priežiūros paslaugas.

 „MOBIS debesis“ leidžia  naudotis naujausia MOBIS programinės įrangos versija ir gauti konsultacijas bei pagalbą, naudotis atnaujintu bibliotekos elektroniniu katalogu internete, užtikrinti duomenų saugumą ir archyvavimą.

  Naujai MOBIS versijai sukurta svetainė: https://www.imobis.lt/. Šioje svetainėje MOBIS naudotojai ras informaciją apie naujausią programinės įrangos versiją, jos dokumentaciją, dažniausiai užduodamus klausimus su atsakymais ir kitos naudingos informacijos.

Wed

18

Dec

2019

Vieno daikto istorija

Savo namuose mes gyvename apsupti daugybės daiktų - reikalingų ir nereikalingų, mažų ir didelių, vertingų ir nelabai, naujų ir atgyvenusių savo laiką...Gaištame savo laiką juos tvarkydami, valydami, perdėliodami iš vienos vietos į kitą... 

Read More

Wed

18

Dec

2019

Kalėdinių pasakų skaitymas

Read More

Wed

18

Dec

2019

Istorijos skanėstai

  Gruodžio 13 dieną Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos penktos klasės mokiniai susitiko su viena iš knygos „Istorijos skanėstai“ autorių Audrone Meškauskaite ir dailininke Inga Dagile. Ši knyga nominuota Metų knygos 2019 rinkimuose paauglių serijoje.

 

Read More

Fri

13

Dec

2019

Apie literatūrą, kūrybines dirbtuves ir švenčių laukimą

     Tirpsta laikas... Nedaug liko šio mėnesio dienų, o mes skubame, lekiame, bėgame... Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vyko respublikinė bibliotekininkų konferencija „Mokyklų biblioteka – ugdymo veiklų dalyvė“.

Read More

Fri

13

Dec

2019

„Kalėdiniai atvirukai“

 Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje veikia Lauros Baltijutės grafikos darbų paroda „Kalėdiniai atvirukai“. Rudžių kaime, Radviliškio rajone, gimusi dailininkė grafikė 2013 metais Šiaulių universiteto Menų fakultete baigė dailės grafikos bakalauro, o 2015-aisiais – grafikos magistrantūros studijas. L. Baltijutė jau surengė 9 personalines parodas, dalyvavo 30 grupinėse parodose.

  Atvirukas - nepaprastai savita grafikos sritis. Sukurti jaukų, patraukiantį dėmesį atviruką nėra lengva, nes tai reikalauja įgūdžių ir kasdieninio kūrybinio darbo. Šiandieniniame pasaulyje rankų darbo atvirukas gali simbolizuoti vaikystę, nuoširdumą.

  Bibliotekininkė Asta Abukaitienė pakvietė pasitikti didžiąsias metų šventes, sukuriant šventinį sveikinimą draugams, šeimos nariams ir jį išsiunčiant bibliotekoje veikiančiame kalėdiniame pašte.

 Asta Abukaitienė,

Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekininkė

Wed

11

Dec

2019

IFLA gairės mokyklų bibliotekoms

  LMBDA ėmėsi iniciatyvos ir išvertė atnaujintas IFLA gaires mokyklų bibliotekoms (2015 m.). Jas galima rasti oficialiame IFLA puslapyje.  Šis Gairių vertimas reikšmingas profesinio tobulėjimo ir mokyklos bibliotekos kaip lygiavertės ugdymo proceso dalyvės interesų gynimo kontekste. Gairių vertimą parėmė programinės įrangos kūrimo bendrovė "Asseco Lietuva", kurianti sprendimus bibliotekoms daugiau kaip 20 metų. Iki dabar turėjome Lietuvos nacionalinės bibliotekos 2004 metais išleistą pirmąjį vertimą. O kas naujo šiose gairėse? Mokymosi procesas tapo aktyvus, sparčiai kinta informacinis pasaulis, todėl keičiasi ir mokyklos bibliotekos vaidmuo. Biblioteka suvokiama ne tik kaip fizinė, bet ir kaip skaitmeninė erdvė mokymuisi, o mokyklos bibliotekininkas ne tik informacijos išteklių prižiūrėtojas, bet aktyvus mokymosi pagalbininkas. Atsirado naujų iššūkių informacijos vartotojams. Jie turi būti atsakingi ir etiški, gebėti mokytis savarankiškai, suvokti savo poreikius informacijai, žinoti, kaip rasti reikiamą ir patikimą informaciją,  naudotis technologijų priemonėmis tai informacijai gauti ir norimam rezultatui pateikti.  

  Atnaujintose gairėse kalbama apie mokyklos bibliotekos misiją, kuri įtvirtinta  1999 m. IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifeste –teikiant informaciją, idėjas ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, sudaryti galimybes mokyklų bendruomenėms gerinti mokymą ir mokymąsi.  Tačiau daugiau dėmesio skiriama mokyklos bibliotekininkui, jo funkcijoms, kompetencijoms. Mokslinių tyrimų duomenimis, svarbiausia veiksmingos mokyklos bibliotekos prielaida – kvalifikuotas mokyklos bibliotekos specialistas turintis  pedagoginį pasirengimą. Pasaulyje yra įvairiausių praktikų, ši pareigybė gali vadintis įvairiai (pvz., mokyklos bibliotekininkas, mokyklos bibliotekos medijų specialistas, informacijos specialistas, mokytojas–bibliotekininkas), tačiau dažniausiai vartojamas pavadinimas – mokyklos bibliotekininkas. Kita veiksmingos mokyklos bibliotekos sąlyga – pedagoginė bibliotekos programa.  Tai yra suplanuotos įvairiapusės mokymo ir mokymosi veiklos bibliotekoje, kur didžiausias dėmesys skiriamas raštingumo ugdymui ir skaitymo skatinimui,   informaciniam ir medijų raštingumui , informacinėms kompetencijoms,  daugialypiam raštingumui (angl. transliteracy), mokymuisi tyrinėjant (pvz., problemų sprendimu grindžiamam mokymuisi, kritiniam mąstymui), technologijų integravimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Lietuvoje tokios programos mes neturime, tačiau vis daugiau kalbame apie informacinio ir medijų raštingumo programą, kuri būtų labai aktuali šiuolaikinei mokyklai. Tai mokymas dirbti su informacija, naudotis įvairiausių formatų šaltiniais, juos vertinti, dirbti su duomenimis ir kurti naujus žinių produktus. Ne mažiau svarbu ir skaitymo ugdymas: mokymas skaityti grožinį kūrinį, susikaupti, išmokti mėgautis skaitymu, kalbėti apie knygas.

  Esminę mokyklos bibliotekininko darbo dalį sudaro bendradarbiavimas su mokyklos administracija ir mokytojais. Tik turėdamas palaikymą, mokyklos bibliotekininkas savo  žiniomis bei įgūdžiais, susijusiais su informacijos teikimu ir išteklių naudojimu, gali sėkmingai prisidėti prie mokymo ir mokymosi veiklos, ją išplėsti ir individualizuoti.

 Visiškai nauja sritis yra ir mokyklų bibliotekų vertinimas, vertinimo metodai, viešieji ryšiai ir advokacija. Prieduose pateikiama pavyzdiniai bibliotekos ir bibliotekos programų vertinimo klausimai, daug pavyzdžių, išsamus literatūros ir nuorodų sąrašas.

 Gairėse atsispindi kompromisas tarp siekiamybės ir to, ko pagrįstai galima tikėtis. Tai dokumentas, skatinantis mokyklų bibliotekų vystymąsi ir interesų gynimą visame pasaulyje, kiekviena šalis jį turėtų prisitaikyti atsižvelgdama į savo švietimo sistemą, įstatyminę bazę, bibliotekininkų profesinį pasirengimą ir kitą kontekstą. LMBDA tikisi, kad jos bus reikšmingos tiek Lietuvos mokyklų bibliotekininkų bendruomenei, tiek sprendimus švietimo srityje priimantiems asmenims. 

Thu

05

Dec

2019

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

   Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos biblioteka  šiemet prisijungė prie Šiaurės šalių asociacijų „Norden“ sąjungos vykdomo projekto „Šiaurės šalių literatūros savaitė“.Ši tradicinė šviesos ir knygos šventė skirta prisiminti senąją pasakojimų ir garsinio skaitymo tradiciją, supažindinti skaitytojus su Šiaurės šalių literatūros lobiais.

 

Read More

Wed

04

Dec

2019

„Mano ekslibrisas gimnazijai“

2019 m. su gimnazijos menų mokytoja Inga Vagone suguldėme bendras idėjas į projektą  „Mano ekslibrisas gimnazijai“. Projekto tikslas – populiarinti gimnazijos vardą, unikalius  kultūros reiškinius joje, išryškinti prasmingus žmonių darbus, akcentuoti tai, kad  pirmuoju lietuvišku ekslibrisu laikomas XIX a. pab. ar XX a. pr. nežinomo autoriaus sukurtas ekslibrisas, dedikuotas rašytojui, dvasininkui, visuomenininkui  Juozui Tumui- Vaižgantui.

Read More

Wed

04

Dec

2019

Garsinio skaitymo ir kūrybiškumo ugdymo popietė

Savo mintis reikšti taikliai, greitai ir kūrybiškai – vienas svarbiausių šiuolaikinių gebėjimų. Jeigu vaikai anksti pradeda lavinti savo žodyną, tai galima būtų tikėtis geresnių pasiekimų ateityje; o galiausiai vaikas galės paprasčiausiu gebėjimu aiškiau suprasti ir išreikšti savo mintis, jausmus, potyrius.

 

Read More

Thu

28

Nov

2019

Kai metų laikas mūsų kraštuose pats tamsiausias, mes uždegame žvakę ir atsiverčiame knygą

     Lapkričio 11-15 d. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos skaitykloje buvo paminėta Šiaurės šalių literatūros savaitė

 

Read More

Wed

27

Nov

2019

Netradicinės veiklos Tauragės „Šaltinio" progimnazijos bibliotekoje

 Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekininkė Danutė Petkuvienė aktyviai įsijungia į mokyklos ugdymo procesą ir organizuoja netradicines valandėles, pamokas. Tikslas, kad mokinys pajustų savo kūrybiškumą, padrąsinti siekti savo svajonių, motyvuoti knygų skaitymą.

 

Read More

Wed

27

Nov

2019

"Ką Šiauliai davė pasauliui“

Read More

Tue

26

Nov

2019

Šiaurės šalių literatūros savaitė Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje

Read More

Mon

25

Nov

2019

Šiaurės Šalių literatūros savaitė

  Vilniaus Šilo mokykloje tradiciniu tapęs skaitymo skatinimo renginys Šiaurės Šalių literatūros savaitė šiemet įgavo kitokią formą – knyga apjungė dailę, knygą ir Tolerancijos dieną.  Šiaurės šalių asociacijos „Norden“ sąjungos vykdomas projektas skirtas skaitymo skatinimui ir pažinčiai su Šiaurės šalių literatūra.

 

Read More

Mon

25

Nov

2019

Gilino žinias apie savo kraštą

  Lapkričio 21 d.  Vinco Kudirkos progimnazijos 7a klasės mokiniai apsilankė Radviliškio viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos skyriuje, kur dalyvavo pamokoje „Istoriniam mūšiui prie Radviliškio – 100“. Skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė, pasakodama apie lemiamas kautynes prieš P. Bermonto-Avalovo sutelktas karines pajėgas, akcentavo, kad 1919 m. lapkričio mėn. Lietuvos kariuomenės laimėtas mūšis buvo vienas svarbiausių Nepriklausomybės kovų epizodų, reikšmingas žingsnis į Lietuvos laisvę.

  Atsakinėdami į pateiktus klausimus apie mūšio prieš bermontininkus įamžinimą, dauguma mokinių  vardijo paminklus, kitas vietas, žinojo gatves, kurios pavadintos savanorių Jono Jaramino, Gracijono Sakalausko, kovojusių už Nepriklausomybę, vardais.

   Bibliotekininkė Rima Giedrienė apžvelgė, kaip pergalės šimtmetį mini radviliškiečiai.

   Džiugu, kad mokytojų, moksleivių, kraštotyrininkų, istorikų, bibliotekininkų, kitų pastangomis  Radviliškyje  per metus vyko ir vyksta daug įvairių renginių šio istorinio mūšio 100-mečiui  paminėti.

                                                                       Vladislava Šiaudvytienė,  

               Vinco Kudirkos progimnazijos edukacinio centro bibliotekininkė

 

Read More

Mon

25

Nov

2019

Svečiuose Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos ketvirtokai

Įvairiomis renginių formomis pažymime rašytojo, dvasininko, visuomenės veikėjo Juozo Tumo- Vaižganto 150-ąsias gimimo metines. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje lankėsi būsimieji šios gimnazijos informacijos vartotojai – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos IV b kl. moksleiviai (mokytoja Raimonda Rumšienė).

Read More

Mon

25

Nov

2019

Šviesos ir žodžio šventė Drąsučių mokyklos bibliotekoje

Read More

Mon

25

Nov

2019

Bendrauti, pažinti, suprasti, susitikti, būti, dalintis...

Dalinamės LMBDA narės,  Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėjos Snaiguolės Raguckienės įspūdžiais iš  Dubrovnike (Kroatijoje) vykusios 48-osios pasaulio mokyklų bibliotekų asociacijos konferencijos „Pasaulio mokyklų bibliotekų transformacija – skirtumai ir panašumai“. 

Read More

Mon

25

Nov

2019

JUNKIMĖS. SVAJOKIME. KEISKIMĖS. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje

Read More

Mon

25

Nov

2019

Ekskursija Lietuvos ir Baltarusijos knygos keliais

Read More

Fri

22

Nov

2019

Šviesos ir žodžio šventė Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje

  Lapkričio 11 dieną prasidėjo Šiaurės šalių literatūros savaitė Šviesos ir žodžio šventė, kuri propaguoja garsinį skaitymą ugdymo įstaigose. Šviesos ir Knygos šventėje dalyvavo pirmų, ketvirtų, penktų klasių mokiniai, kuriuos  pasitiko smagioji knygų herojė Pepė. Šių metų skaitymams siūlomos knygos atspindėjo temą Šventės Šiaurės šalyse ir kvietė klausytojus įsitraukti į literatūrines šventes per rašytinio žodžio magiją. Progimnazijos įvairiose erdvėse mokiniai kartu su bibliotekininkėmis pasikeisdami balsu skaitė ištrauką iš švedų rašytojos Astridos Lindgren knygos Pepė Ilgakojinė apie nuotaikingą herojės Pepės gimimo dienos šventę.

  Šiaurės šalių literatūros savaitės tema Šventės Šiaurės šalyse siekė pabrėžti bendruomenės ir draugystės svarbą. Po skaitymų kartu su progimnazijos ugdytiniais buvo diskutuojama apie knygas, skaitymą, gerumą ir draugystę. Penktokai vaišinosi Pepės atneštais saldainiais ir dalinosi šventės įspūdžiais. Skaitymo balsu puoselėjama tradicija – tai puiki idėja ugdymo įstaigoms, kurią Vinco Kudirkos progimnazija žada tęsti dar ne vienerius metus.

                    Vladislava Šiaudvytienė, edukacinio centro bibliotekininkė

Fri

22

Nov

2019

Švenčių nebūna per daug...

Read More

Fri

22

Nov

2019

„Kultūrinis Kaunas“ – dar viena turininga ir įspūdžių pilna kelionė

Ne paslaptis, jog Adolfo Šapokos gimnazija savo mokinius išskirtinai lepina įvairiomis kelionėmis, kurių metu šie išvysta daug naujų ir nematytų objektų, aplanko galybę šaliai brangių ir jos istoriją menančių paminklų. Spektakliai, muziejai, bažnyčios taip pat nelieka užmiršti, tačiau verta paminėti, jog visos šios išvykos yra organizuojamos mūsų mylimų gimnazijos mokytojų, kurie siekia šapokiukus mokyti ne vien mokykloje, bet ir už jos ribų.

   Spalio 8 d. gimnazijos moksleiviai kartu su bibliotekininke Vida Gudeliene ir lietuvių kalbos mokytoju Romualdu Baura vyko į Kauną. Ekskursija buvo skirta paminėti garsiojo lietuvių tautos rašytojo, kunigo bei visuomenininko J. Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines,mokiniai aplankė ir šalia rašytojo buto esančios Vytauto bažnyčios kieme visai neseniai šio gražaus jubiliejaus proga atidengtą rašytojui skirtą paminklą - bronzinį ant suoliuko su šuniuku sėdintį J. Tumą-Vaižgantą. Moksleiviai taip pat pamatė ir Romo Kalantos-lietuvių disidento, pagarsėjusio savo susideginimu (1972 m.) protestuojant prieš TSRS valdžią Lietuvoje paminklą. 18 val. Nacionaliniame Kauno dramos teatre mokiniai išvydo pagal Gotholdo Efraimo Lesingo pjesę, Gintaro Varno režisuotą dviejų dalių spektaklį „Natanas Išmintingasis“. Šapokiečiai pasivaikščiojo po gyvybingąjį Kauno senamiestį, pabuvojo prie Vytauto bažnyčios.

   Ekskursija po Kauną dovanojo šapokiukams neeilinius pasivaikščiojimus, supažindino su dar nematytomis ir neaplankytomis miesto vietomis, o spektaklis paliko malonų bei neišdildomą įspūdį.

 Karolina Vanagaitė 4b 

Read More

Fri

22

Nov

2019

Penktadienis kitaip...

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje lankėsi poetas Vytautas Kaziela. Jo  vienuoliktoji poezijos knyga ,,Alyvmedžiai“ pateko į geriausiųjų metų knygų penketuką, dalyvauja Metų knygos rinkimuose.

 

Read More

Wed

13

Nov

2019

Exlibris gimnazijos bibliotekai

 Koks yra knygos, skaitymo ir mokyklos bibliotekos ryšys su vaizduote? Į šį klausimą atsakė „Žiburio“ gimnazijos trečiokų kūrybinių darbų paroda „EXLIBRIS „Žiburio“ gimnazijos bibliotekai“. 

Read More

Tue

12

Nov

2019

Spalio mėnesio renginiai „Lietavos“ mokykloje

 Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija, prisijungdama prie Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos iniciatyvos, 2019 m. spalio mėnesį paskelbė Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnesiu, kurio tema „Junkimės. Svajokime. Keiskimės“.

  Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla. 

Read More

Tue

12

Nov

2019

Mokomės iš kultūrinių pokyčių Želvoje

 Tokiu pavadinimu spalio 28 dieną vyko gerosios patirties sklaidos renginys rajono mokyklų bibliotekininkams. Spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Šių metų tema ,,Junkimės. Svajokime. Keiskimės“. Kadangi jau pakankamai esame prisisvajojusios, nutarėme susibėgti visos būrin ir aplankyti vieną savo nedidelio būrelio narę Jolantą Gelūnaitę, dirbančią Želvos gimnazijos bibliotekoje, maloniai sutikusią mus priimti ir pasikeisti darbo bibliotekoje patirtim. Pakeliui sustojome Liaušių kaime pasižiūrėti skulptoriaus Vaido Ramoškos sukurto meninio objekto ,,Lietuvai 100. Liaušiai“. Kryžiaus formoje sujungtose plokštėse pavaizduoti Vytis ir Jonas Basanavičius bei jo tekstas. Paminklo sukūrimo istoriją išsamiai pristatė Liaušių kaimo bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė Žydrė Naraškevičė. 

Read More

Thu

31

Oct

2019

„Užmerktos pasaulio akys“

Spalio 25 d., minint Pasaulinę baltosios lazdelės dieną, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos 6c klasės mokiniams pravesta edukacinė – pažintinė pamoka „Užmerktos pasaulio akys“.

Read More

Thu

31

Oct

2019

„Susipažinkime, aš – BIBLIOTEKA“

Tarptautinė mokyklų bibliotekininkų asociacija kartu su įsibėgėjusiu rudeniu vėl kviečia žymėti Spalio – tarptautinį mokyklų bibliotekų – mėnesį. Šių metų tema: Junkimės. Svajokime. Keiskimės.   Nes tik būdami vieningi ir išlaisvinę vaizduotę galime pasitikti pokyčius savyje ir aplinkui save.

 

Šiemet Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekoje spalio mėnesį ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujai atėjusiems mokiniams. Pirmiausia su biblioteka susipažino mūsų mažiausieji –  priešmokyklinukai. Mokinukai išsiaiškino kas yra bibliotekoje, kuo biblioteka skiriasi nuo skaityklos. Sužinojo, kad knygos skiriasi savo forma, dydžiu, tematika, iliustracijomis, jos skirtos įvairaus amžiaus skaitytojams. Mokėsi, kaip reikia skaityti knygas, kad jos ilgai būtų gražios ir tvarkingos. Aptarė kada knygos verkia, o kada džiaugiasi. Susikūrė knygos skirtuką – pasakos personažą, kuriuo labai džiaugėsi.

 

Visiems pirmokams pravestos informacinės valandėlės „Susipažinkime, aš – BIBLIOTEKA“, jų metu mokiniai aptarė bibliotekoje bei skaitykloje elgesio taisykles,  išsiaiškino, kokia tvarka sudėtos knygos, kaip jas susirasti, susipažino kokie yra informacijos šaltiniai. Prieš gaudami skaitytojo bilietą, pirmokai turėjo įrodyti, kad jau pasiruošę tapti bibliotekos skaitytojais. Reikėjo sudėti iš išsibarsčiusių raidžių žodžius bei išlaikyti pasakų iššūkį. Aptarinėjant pasaką „Auksinė žuvelė“ visi pasidalino savo norais bei svajonėmis, kurias galėtų išpildyti auksinė žuvelė. Išklausius visų svajonių, prieita prie išvados, kad kiekvieno norai gali išsipildyti, tik reikia pasistengti pačiam.

 

Spalio mėnesį bibliotekoje lankėsi visi penktų klasių mokiniai, naujokai susipažino su mūsų bibliotekos knygos pasiėmimo, grąžinimo tvarka, išsiaiškino ką galima bibliotekoje nuveikti laisvu nuo pamokų metu. Visi dalyvavo informacinėse valandėlėse „Mokyklos biblioteka bei elektroninės mokymosi aplinkos“, kurių metų daug dėmesio skirta mokinių informaciniams įgūdžiams ugdyti. Penktokai susipažino su elektronine „Vyturio“ biblioteka, kokia literatūra joje patalpinta, susikūrė savo prieigas. Kalbėta apie popierinę, elektroninę bei audio knygas, kuo jos skiriasi bei kokį vaidmenį vaidina mokinių gyvenime. Penktokai pasidalino mintimis ar šiais laikais reikalingos knygos.

 

Organizuojamų renginių progimnazijos bibliotekoje tikslas yra ne tik ugdyti mokinių informacinius bei skaitymo įgūdžius, bet ir skatinti, kurti glaudų mokinių bei bibliotekos bendradarbiavimą siekiant savo tikslų.

 

                                                          Bibliotekos vedėja Ala Norvilienė

 

Thu

31

Oct

2019

„ Skype“ projektas Lietuva - Portugalija

Read More

Wed

30

Oct

2019

Spalis Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos bibliotekoje

Read More

Wed

30

Oct

2019

„Mes – jėga!

2019 metų spalį kaip tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį Lietuva pasitiko tema: „Junkimės. Svajokime. Keiskimės“. Šiaulių dainų progimnazijoje veiklos taip pat netrūko.

 

Read More

Wed

30

Oct

2019

„Aš + Biblioteka = Mokykla“

Spalis – Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Šių metų tema „Junkimės. Svajokime. Keiskimės.“ įkvėpė pažiūrėti į biblioteką ir knygų  skaitymą kitaip. Visoms klasėms buvo pasiūlyta sudalyvauti nuotraukų parodoje „Skaitai Tu, skaitau ir Aš“.

 

Read More

Mon

28

Oct

2019

Bibliotekininko pamokos – kaip priedas prie ugdymo turinio

  2019 m. spalio 15 d. Šalčininkų rajono Čiužiakampio pagrindinėje mokykloje vyko  bibliotekininko pamokos.

1-3 klasių mokiniai klausėsi Hanso Christiano Anderseno pasakos „Coliukė“ lenkų kalba bei piešė ilustracijas. 2-4 klasių mokiniai klausėsi „Bjaurusis ančiukas“ lietuvių  kalba bei piešė  iliustracijas pasakai. 5-6 klasių mokiniai klausėsi pasakos „Auksaplaukė ir trys lokiai“ anglų kalba bei atliko Auksaplaukės  ir trijų lokių vaidmenis. 7-8 klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos bei karjeros ugdymo pamokoje kuriuos metu susipažino su profesijomis kurias galėtų pasirinkti ateityje. Tam kad nustatyti  kokios profesijos jiems tinka labiausiai mokiniai dalyvavo žaidime „PROFESIJŲ LABIRINTAS“. Tikiuosi kad tokios bibliotekininko pamokos  taps  nebe naujiena tiek Lenkijoje tiek Lietuvoje.

 Parengė Ana Moroz,

Šalčininkų rajono Čiužiakampio pagrindinės mokyklos bibliotekininkė

Mon

28

Oct

2019

Bibliotekoje eksponuojami mokytojų laisvalaikio darbai

 Gamta rudenį nusidažo gražiausiomis spalvomis, o Krokialaukio biblioteka pasipuošė auksarankių mokytojų darbais. Ką mokytojai veikia laisvalaikiu? Dažnas iš mūsų galvoja, kad mokytojas tik „kremta“ vadovėlius...

   Bibliotekoje visą spalio mėn. veikė Mokytojų dienos proga surengta paroda „Mokytojų laisvalaikio darbai“, kurioje eksponuojama Alytaus Piliakalnio progimnazijos anglų kalbos mokytojos Loretos Blaževičienės tapybos darbų paroda „Siluetai“ ir Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos mokytojų rankdarbiai: mezginiai (mokyt. Irma Mekionienė), kryželiu siuvinėti paveikslai (mokyt. Aušra Maižiešienė), fraktalų technika piešti paveikslai (Rasytė Cikanienė), laikraščio juostelių pinti krepšeliai (mokyt. Rimutė Vobolienė), vazos iš gamtinės medžiagos (mokyt. Lina Kurkutytė). Mokytojų darbuose atsispindi jų asmenybės

įvairiapusiškumas, kūrybiškumas bei individualumas.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Krokialaukio filialo vyresn. bibliotekininkė Daiva Kalasauskienė

Mon

28

Oct

2019

Kelias į sėkmę

   Šių metų spalio 24 d. Šeduvos gimnazijos aktų salėje vyko susitikimas su buvusiu gimnazijos mokiniu, knygos „Mano kelias į sėkmę“ autoriumi Mantu Karanausku. Knygos autorius mokiniams ir mokytojams pristatė 23 įkvepiančias istorijas apie įvairių profesijų atstovus ir jų darbo subtilybes. Jų herojai – žinomi ir nežinomi mums žmonės, pačių įvairiausių profesijų atstovai nuo žurnalisto, aktorės, gydytojos iki delfinų trenerio, kuriuos vienija tikėjimas, jog jiems pavyko atrasti pasitenkinimą bei džiaugsmą teikiančią veiklą.

   Manau, kad šis susitikimas įkvėpė mokinius mokytis ir augti, semtis patirties iš kitų žmonių ir kryptingai siekti savo gyvenimo tikslų.

 Vita Kasarauskienė, Šeduvos gimnazijos vyresnioji bibliotekininkė

Read More

Mon

28

Oct

2019

Kas yra laimė?

  Apie laimę parašyta daug knygų. Apie laimę kalba daug žmonių ir kiekvienas supranta savaip. Kas yra laimė mažajam bibliotekos skaitytojui? Atsakymo sužinoti į Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos biblioteką  atėjo priešmokyklinio ugdymo ketvirtos grupės  skaitytojai, vadovaujami auklėtojos Šarūnės Urbikaitės.

Read More

Wed

23

Oct

2019

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos edukacinės ir kultūrinės veiklos, skirtos Tarptautiniam mokyklų bibliotekų mėnesiui

Read More

Wed

23

Oct

2019

Gamtos margumynai lietuviškame žodyje

Read More

Wed

23

Oct

2019

Pirmokai - jauniausi skaitytojai

Krokialaukio bibliotekoje vyko renginys, kurio metu mūsų pirmokai tapo oficialiais bibliotekos skaitytojais. Naujokams teko supažindinami su pagrindinėmis elgesio su knyga taisyklėmis: kur ir kaip susirasti knygą, kaip ją taisyklingai vartyti, kaip naudotis knygos žymele...

 

Read More

Wed

23

Oct

2019

Sveikos gyvensenos savaitė mokykloje

Šiandien jau beveik niekas neabejoja vaistinių augalų naudingosiomis savybėmis. Daugeliu atveju vaistingieji augalai gerokai naudingesni nei cheminiai vaistai: jie teikia mūsų organizmui sukauptą gamtinę energiją. Norint rinkti vaistažoles ir gauti naudą, pirmiausia apie "gamtos vaistinėlę" reikia nusimanyti.
2019 m. spalio mėn. Šiaulių profesinio rengimo Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje vyko mokyklinis projektas " Sveikos gyvensenos savaitė mokykloje".

Read More

Thu

17

Oct

2019

Pradinukai keliauja po „Knygų miestelį“

  Spalis – mokyklų bibliotekų mėnuo,  šiais metais jis pasitinka šūkiu „Junkimės. Svajokime. Keiskimės“, tad į Josvainių gimnazijos biblioteką pakviesti ketvirtos klasės mokiniai dalinosi mintimis ką reiškia jungtis, apie ką galima svajoti, kas skatina svajones  ir kaip keistis, ar tai įmanoma, ar sunku. Bibliotekoje ketvirtokai labai dažni lankytojai, tad šį kartą jau mokiniai kalbėjo, kur ir kaip rinktis knygas, kur ieškoti reikiamos informacijos, kaip elgtis bibliotekoje. Mokiniai pasiskirstę grupelėmis gavo užduotis surasti reikiamą informaciją. Papasakoti apie tai kaip ieškoti tikrai nėra sunku, o štai praktiškai  tai padaryti buvo sunkiau, bet įmanoma ir tikrai smagu tarpusavyje  parungtyniauti. Trečiokai kalbėjo apie sudėtingą knygų kūrėjų darbą, svarstė, ar kiekvienas gali būti rašytoju, žaidė žaidimą „Rašytojai ir net tik...“, gavę užduotis ieškojo reikalingos informacijos knygose ir pabaigoje pasiklausė naujų knygų pristatymo. Antrokai ir pirmokai aptarė, kuo biblioteka skiriasi nuo knygyno, kur ir kokias knygeles galima rinktis, kur namuose laikyti knygas, klausėsi ir patys sakė skaičiuotes, greitakalbes, klausėsi „Klaidinančios pasakos“ ir linksmai taisė bibliotekininkės „klaidas“, o paskaitę „Knygelės prašymą“ skubėjo rinktis knygelių.

Josvainių gimnazijos bibliotekininkė Sandra Jociuvienė

Wed

09

Oct

2019

Mokytojų diena gimnazijos bibliotekoje

Kiek dera turėti vaizduotės, kad išauklėtum tokius žmones, kurių reikia dabarčiai.

                                                 N.Gogolis

Read More

Tue

08

Oct

2019

Indigo miestas pristato patirtį studentams

  Socialinė partnerystė – tai ryšiai, ne pirmus metus jungiantys dvi švietimo institucijas: Šiaulių valstybinę kolegiją ir Radviliškio miesto Vinco Kudirkos progimnaziją. Modernus Indigo miestas – štai pagrindinis traukos centras, kuris suburia kolegijos dėstytojus ir mokyklos bendruomenę.

Read More

Tue

08

Oct

2019

Atradau save kaip skaitytoją

  Rugsėjo 27 d. 4a klasės mokiniai mokyklos bibliotekoje surengė diskusiją „Atradau save kaip skaitytoją“. Mokytoja metodininkė Irena Šverčiauskienė kalbėjo apie skaitymo svarbą, apie tai, kad iki ketvirtos klasės mokiniai mokėsi skaityti , o ketvirtoje jau mokosi skaitydami. Ką reikia daryti, kad skaitymas reikia daryti, kad skaitymas būtų prasmingas? Grupėse mokiniai išsakė savo nuomones, diskutavo. Kodėl aš skaitau? Kodėl ne visi vaikai mėgsta skaityti? Koks skaitytojas mąstantis ir sumanus ? Ką daryti, kad vaikai norėtų skaityti ? Akivaizdu, jog gebėjimas skaityti yra būtinas, kad skaitymas supažindina su naujais žmonėmis, nuneša į kitus pasaulius ir leidžia keliauti laiku. 

Read More

Mon

07

Oct

2019

Knygos, kurios moko

  „Gerų knygų skaitymas – tai pokalbis su tauriausiais praėjusių amžių žmonėmis, pokalbis, kuriame jie perduoda mums tiktai geriausias savo mintis“ (Renė Dekartas).

  Į pirmą klasės valandėlę Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekoje rinkosi 5 b klasės mokiniai su klasės vadove Vaiva Janoniene. Klausėsi gražiausių minčių iš Vlado Dautarto knygos „Žydrieji Jungos“. Mintis perskaitė ir apie knygą papasakojo bibliotekininkė Danutė Petkuvienė. Valandėlės uždavinys - parodyti mokiniui, kad knygos mus moko būti sąžiningais, paslaugiais, pasiaukojančiais, drąsiais, pagarbiai ištikimais, kaip ir knygos herojai. Rašytojas kartu su savo veikėjais perduoda gražų palinkėjimą: „Nenutrauk draugystės gijų, nes surišus lieka mazgas“. Skaitydami knygą mokiniai ras laišką, skirtą būsimoms kartoms. Sužinos, kuo gyveno, ką dirbo, kaip mokėsi XX a. pabaigoje mokiniai: „Tarp daugelio dokumentų, iškasenų ir muziejinių retenybių skaitysite ir šį laišką, kuris pasakos apie „Žydrųjų Jungų“ ekspediciją. Mūsų dienos buvo kupinos ir džiaugsmo, ir liūdesio. Kaip ir visų žmonių. Mes jautėme, kad gimėme dideliems darbams ir žygiams...“

 Penktokai mezgė vertybių voratinklį, kaip klasės kolektyvo gražios elgsenos simbolį. Vlado Dautarto knyga „Žydrieji Jungos“ yra įtraukta į 5 klasės literatūros vadovėlius. 

Danutė Petkuvienė

Tauragės„Šaltinio“ progimnazijos bibliotekininkė

Mon

30

Sep

2019

Dovana bibliotekai

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla  kreipėsi į  Mantingos paramos ir labdaros fondą, prašydama skirti lėšų mokyklos bibliotekos fondui atnaujinti.

Read More

Rask mus Facebook'e