LMBDA organizuoti renginiai

TARPTAUTINIO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MĖNESIO SPALVOS

  Įpratome kūrybiškai dirbti įvairiomis aplinkybėmis, o tai reiškia, kad Lietuvos švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojos jaučia ne tik ugdymo proceso pažangos pulsą savo įstaigose, bet šalyje ir pasaulyje. Apie tai liudija įvykęs respublikinis mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties sklaidos renginys „Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo - nuo  bibliotekos pamokų iki edukacinių programų arba ką dar galime padaryti geriau?“, kuris įvyko nuotoliniu būdu.

   Renginį vedė Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininkė Renata Miškinienė. Ji teigė, kad švietimo įstaigos turi didžiuotis, kad turi mokyklų bibliotekininkes. Renginio dalyvėms buvo parodytas žaismingas filmukas iš Lietuvos mokyklų bibliotekų gyvenimo. Čia gyvena ne tik knygos, informacijos vartotojai, bet ir daug spalvų, organizuojama daug renginių, čia gyvena daug pasaulio išminties.

   Smagu, kad renginyje svečiavosi Julius Jakučinskas, ŠMSM mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius. Svečias  dalinosi įspūdžiais apie savo mokyklos, kurioje kažkada mokėsi, biblioteką. Gerbiamas J. Jakučinskas pristatė „Tūkstantmečio mokyklų programos“ pagrindines gaires, džiaugėsi, kad turi galimybę prisiliesti prie mokyklų bibliotekų veiklos rezultatų ir tuo pasidžiaugti.

   Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekininkė Žaneta Pratusevičienė apžvelgė jau penkis metus Lietuvoje vykstančią Spalio - tarptautinio mokyklų bibliotekų mėnesio, iniciatyvą, bei kitas tarptautines veiklas, į kurias įsijungia LMBDA. Asociacijos pirmininkei didelį įspūdį paliko dalyvavimas nuotolinėje IASL 50-joje konferencijoje „Turtingos praktikos ir tyrimų gobelenas visame pasaulyje“, kuri vyko JAV mieste Dentone. Joje kalbėta apie ateities bibliotekininkų – mokytojų rengimą, bibliotekų dizainą ir erdves, suteikiančias gyvybingumo visai mokyklai, bibliotekos programas ir paslaugas, kurios tiesiogiai veikia mokinių pasiekimus, padeda paruošti moksleivius būsimoms studijoms. Dalyvavimas tokiose konferencijose padeda geriau suprasti mokyklų bibliotekų raidos tendencijas ir kokia kryptimi turėtų eiti Lietuvos mokyklų bibliotekos. 

   Įdomią statistinę analizę pateikė Edita Bendžiuvienė, LMBDA valdybos narė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokyklos bibliotekininkė. Ji apibendrino bibliotekininkų apklausos apie spalio mėnesio veiklas rezultatus. Iš pateiktos suvestinės turėjome galimybę  pasisemti patirties, nes gerbiama Edita parengė labiausiai pavykusių renginių ir dažniausiai organizuojamų priemonių sąrašus. Ji džiaugėsi mokyklų bibliotekininkių bendradarbiavimu su mokytojais ir visomis mokyklų bendruomenėmis.

   Švietimo įstaigų bibliotekininkės dalinosi patirtimi apie  mėnesio veiklas, kuriose netrūko išradingumo, kūrybiškumo ir naujovių.

   Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Nijolė Čepukėnienė, renginio dalyvius pradžiugino žaismingu pasakojimu apie pasakas. Kolegė apžvelgdama veiklas, akcentavo tai, kad stengėsi dirbti taip, kad ugdytiniai  neprarastų susidomėjimo knygomis. Per visą mėnesį net pati bibliotekininkė gyveno pasakų pasaulyje.

   Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekos vedėja Ala Norvilienė skaitė pranešimą „Bibliotekos vaidmuo mokinių skaitymo raštingumo kompetencijų ugdyme“. Ji teorinę medžiagą derino su praktine veikla. Išdėstė metodiką, kaip jaunimą sudominti knygomis? Ji akcentavo, kad labai svarbu skaitymo idėja, tema, veikėjai, siužetas, kalbos elementai ir kita.

   Siedama teorines žinias su praktika ir gilindamasi į ugdymo proceso gelmes, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos skaityklos bibliotekininkė Justina Požerskienė, skaitė pranešimą „Mokymosi kompetencijos ugdymas gimnazijoje".

   Turinti ilgametę darbo patirtį bibliotekoje, Telšių Ateities progimnazijos bibliotekininkė Vanda Kuzienė, nestokojo žaismingo požiūrio į moksleivių kūrybiškumą. Ji skaitė pranešimą „Bibliotekos - kūrybiškumo sklaidos erdvė“. Veiklos progimnazijos bibliotekoje tikrai buvo įdomios. Ugdytiniai panaudojo savo kūrybiškumą integruotose pamokose, rengė projektus, o nuo jų išradingų darbų pasipuošė  progimnazijos erdvės.

   Šeduvos gimnazijos bibliotekos vedėja Vita Kasarauskienė, labai mėgsta ieškoti netradicinių veiklos formų, o jai dirbti labai smagu su bendradarbiavimo partneriais. Visa tai ir atsispindėjo pranešime „Kada tradicinis skaitymas gali tapti netradiciniu?“. Bibliotekininkė dalinosi patirtimi apie renginius skirtus skaitymo skatinimui, apie darbą su moksleiviais, kurie turi sveikatos sutrikimų. Smagu, kad bibliotekininkė dalyvauja tarptautiniuose projektuose, o naktys bibliotekoje, skaitymas su gyvūnais, garsiniai skaitymai mokytojams, visada yra laukiami ir kuria netradicinį bibliotekos veidą.

    Paskutinį  pranešimą „Šiurpių skaitymai Šeduvos gimnazijos bibliotekoje“  renginyje skaitė Diana Variakojienė, Šeduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Mokytoja džiaugėsi bendradarbiavimu su šios gimnazijos bibliotekos vedėja V. Kasarauskiene. Kiek šioje bibliotekoje veiklų vaikams, emocijų, spalvų efektų... Šiltas ir nuoširdus bendruomenės narių  bendradarbiavimas atneša gerus rezultatus visai bendruomenei.

   Respublikinis renginys „Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo - nuo  bibliotekos pamokų iki edukacinių programų arba ką dar galime padaryti geriau?“ baigėsi. Jį apibendrino Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininkė R. Miškinienė: „Visi pranešimai buvo skirtingi, reali veikla, bendravimas su žmonėmis kuria ryšius, o tai ir yra svarbiausia“,- teigė ji.

   Kiekviena priemonė turi pradžią ir pabaigą... Taip įvyko ir šį kartą. Pasidalinome profesine patirtimi, pasisėmėme patirties iš kolegių, pajutome Lietuvos švietimo įstaigų bibliotekų pulsą. Ir eiti smagiau ir gyventi šviesiau, nors gyvename ypatingu laikotarpiu.

                       Reda Kiselytė,

                      Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos

bibliotekos vedėja, LMBDA narė