Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA) vienija mokyklų bibliotekininkus ir kitus neabejingus mokyklos bibliotekos darbui. Vienas svarbiausių Asociacijos tikslų - skatinti mokyklų bibliotekininkų profesinį bendradarbiavimą ir tobulėjimą, rengti pasiūlymus mokyklų bibliotekininkų darbo ir kitais klausimais.

  Mintis įkurti mokyklų bibliotekininkų asociaciją sklandė jau seniai. 2012 metų vasarą tarptautinės konferencijos "Naujos kartos mokyklos biblioteka" metu ši mintis buvo garsiai išsakyta ir sulaukė mokyklų bibliotekininkų bendruomenės palaikymo ir pritarimo.

  Oficialiai LMBDA įregistruota 2013 m. rudenį. Asociacijos pirmininke buvo išrinkta Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bibliotekos vedėja Rima Noreikienė. Vėliau asociacijai vadovavo Lietuvos Aklųjų bibliotekos Informacijos išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė. 2019 kovo 15 d. asociacijos pirmininke išrinkta Šakių "Žiburio" gimnazijos bibliotekininkė Žaneta Pratusevičienė.

  LMBDA šiuo metu vienija apie 200 mokyklų bibliotekininkų iš 33 savivaldybių.

Narystė LMBDA

   Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos nariais gali būti mokyklų bibliotekų darbuotojai ir kiti 18 metų sulaukę fiziniai ir juridiniai asmenys, besidomintys mokyklų bibliotekų ir informacinių centrų veikla, moksleivių skaitymo, informacinio raštingumo, informacinės pagalbos mokyklai problemomis. Stojamasis mokestis - 10 eurų ir metinis nario mokestis - 5 eurai. 

  Norintis tapti Asociacijos nariu pateikia laisvos formos prašymą el. paštu lmbdasociacija@gmail,com  ir sumoka stojamąjį mokestį tiesiogiai į Asociacijos banko sąskaitą arba per Asociacijos atstovus savivaldybėse.

 LMBDA sąskaita  Luminor banke LT824010051001807291