Apie vadovėlių išdavimą ir atsakomybę už prarastą vadovėlį

 Kiekviena mokykla pasitvirtinusi vadovėlių įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo tvarką. Remiantis mini apklausa daugelyje Respublikos bibliotekų vadovėliai išduodami mokytojui, kuris išdalina vadovėlius mokiniams ir pasibaigus mokslo metams surenka. Kitas variantas - vadovėlius išduoda ir surenka bibliotekininkas. Kai kur vadovėliai išduodami auklėtojui.

  Siekiant sukontroliuoti, kad moksleiviai grąžintų visus paimtus vadovėlius, daugelyje mokyklų moksleiviams išdalinami atsiskaitymo už vadovėlius ir knygas lapeliai, į kuriuos mokslo metų gale, atnešus vadovėlius, pasirašo visų dalykų mokytojai. Jei vadovėlius išduoda bibliotekininkas, moksleivis pasirašo formuliare ar MOBIS kvitelyje.

  Jei mokinys neatsiskaito už vadovėlius, jam neišduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas ar atestatas. Toks atsiskaitymas galioja ir tiems, kurie išeina iš mokyklos viduryje mokslo metų. Kai kurios mokyklos savo tvarkose numačiusios, kad jei mokinys negrąžina vadovėlių mokslo metų pabaigoje, jam neišduodami vadovėliai naujiems mokslo metams.

  Praradus ar sugadinus vadovėlį, mokinys privalo jį atpirkti, pakeisti lygiaverčiu arba sumokėti jo kainą.

Write a comment

Comments: 5
 • #1

  Evelina (Friday, 11 October 2013 07:48)

  Prašau parašykite kas ir pagal kokius potvarkius turi mokėti bibliotekininkui ar kitam paskirtam asmeniui už darbą su vadovėlių fondu: užsakymus-pirkimus, nurašymus, išdavimus ir surinkimus, paklausos tyrimus, vadovėlių fondo priežiūrą? Ar tai nelaikoma darbu? Pareigybės apraše dažniausiai šios pareigos (remiantis ŠMM rekomendacijomis pareigybės aprašui rengti) nenumatomos kaip jos nepaminimos ir darbo sutartyje. Gal būt galima atsisakyti šio sutartimi nenumatyto darbo, jei už jį nemokama? Ar pakaktų parašyti direktoriui prašymą atleisti nuo šios papildomos pareigos?

 • #2

  avantiūra (Friday, 11 October 2013 12:41)

  Bandykit rašyti prašymą direktoriui ir atsisakyti. Paskui pasidalinkit patirtimi, kaip sekėsi :)

 • #3

  Irma (Monday, 23 November 2015 08:07)

  norėjau paklausti, ar dažnai reikia atnaujinti "Vadovėlių fondo apsaugos instrukcijos"? Kaip parengti bibliotekos nuostatus?

 • #4

  Rita (Tuesday, 17 October 2017 02:17)

  Norėjau paklausti,kaip nurašomi vadovėliai. Per metus kiek galima jų nurašyti. Ačiū.

 • #5

  stakiene.rita@gmail.com (Monday, 23 October 2017 05:47)

  Norėjau paklausti,kaip nurašomi vadovėliai. Per metus kiek galima jų nurašyti. Ačiū.

Rask mus Facebook'e