Kaip nurašyti nereikalingus leidinius?

  • Dokumentai gali būti nurašomi iš fondo apskaitos, pripažinus juos nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti dėl šių priežasčių: nusidėvėjo ir/ar vartotojų sugadinti; turinio požiūriu tapo neaktualūs; prarasti vartotojų ir šis faktas atitinkamai įformintas; perduoti į mainų fondą; dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai (sunaikinti (sugadinti) avarijų, gaisrų ir kitų stichinių nelaimių metu) šiuos faktus atitinkamai įforminant. 
  • Dokumentų nurašymui  sudaroma komisija, įtraukiant į ją administracijos, buhalterijos ir bibliotekos atstovus.
  • Nurašymo aktas sudaromas vadovaujantis Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos dokumentų nurašymo aktu (Bibliotekų apsaugos nuostatai, 10 priedas). Pagal kiekvieną dokumentų nurašymo priežastį surašomas atskiras aktas. 
  • Aktas yra pagrindas dokumentų išėmimui iš bibliotekos fondo; jų bibliografinių įrašų pašalinimui iš bibliotekos katalogų, kartotekų, DB, išbraukimui iš vienetinės ir bendrosios fondo apskaitos; balansinės vertės nurašymui iš buhalterinės apskaitos dokumentų. Techninėmis priemonėmis vedančių apskaitą bibliotekų nurašomų dokumentų inventoriniai numeriai išbraukiami ir iš atspausdintų inventoriaus knygos puslapių. 
  • Rekomenduojama, kad dokumentų nurašymas neviršytų metinio naujų dokumentų gavimo, daugiau dokumentų gali būti nurašoma, suderinus su steigėju. 
  • Nurašomų dokumentų vertė akte nurodoma (rubliais, talonais, litais) pagal inventoriaus knygą, akto pabaigoje bendra suma turi būti perskaičiuota pagal nurašymo metu Lietuvoje galiojančius piniginius vienetus.

Write a comment

Comments: 0

Rask mus Facebook'e