Vadovėlių fondo tvarkymas

Apie vadovėlių išdavimą ir atsakomybę už prarastą vadovėlį

 Kiekviena mokykla pasitvirtinusi vadovėlių įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo tvarką. Remiantis mini apklausa daugelyje Respublikos bibliotekų vadovėliai išduodami mokytojui, kuris išdalina vadovėlius mokiniams ir pasibaigus mokslo metams surenka. Kitas variantas - vadovėlius išduoda ir surenka bibliotekininkas. Kai kur vadovėliai išduodami auklėtojui.

  Siekiant sukontroliuoti, kad moksleiviai grąžintų visus paimtus vadovėlius, daugelyje mokyklų moksleiviams išdalinami atsiskaitymo už vadovėlius ir knygas lapeliai, į kuriuos mokslo metų gale, atnešus vadovėlius, pasirašo visų dalykų mokytojai. Jei vadovėlius išduoda bibliotekininkas, moksleivis pasirašo formuliare ar MOBIS kvitelyje.

  Jei mokinys neatsiskaito už vadovėlius, jam neišduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas ar atestatas. Toks atsiskaitymas galioja ir tiems, kurie išeina iš mokyklos viduryje mokslo metų. Kai kurios mokyklos savo tvarkose numačiusios, kad jei mokinys negrąžina vadovėlių mokslo metų pabaigoje, jam neišduodami vadovėliai naujiems mokslo metams.

  Praradus ar sugadinus vadovėlį, mokinys privalo jį atpirkti, pakeisti lygiaverčiu arba sumokėti jo kainą.

5 Comments