Universalioji dešimtainė klasifikacija ir jos lentelių leidimai Lietuvoje

    Šiuo metu pasaulyje yra naudojamos keletas dokumentų klasifikavimo sistemų (klasifikacijų). Pagrindinės iš jų - Diuji (Dewey) dešimtainė klasifikacija, Kongreso bibliotekos bei Universalioji dešimtainė.

    1988 metais Lietuvoje buvo priimtas sprendimas naudoti Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (toliau tekste – UDK). Ši klasifikacija yra UDK Konsorciumo (buvusios Tarptautinės Dokumentacijos Federacijos) intelektinė nuosavybė. Ši organizacija rūpinasi UDK lentelių leidimu, nacionalinių lentelių pripažinimu ir kt. Lietuvoje UDK reikalais rūpinasi Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

   UDK naudoja daugiau kaip 130 šalių bibliotekos, informacijos centrai, bibliografijos tarnybos. Klasifikacija remiasi mokslų sistema, todėl visa tai, kas nauja moksle, atsiranda ir klasifikacijoje. Vertingiausias šios klasifikacijos bruožas yra tai, kad galima išreikšti ne tik patį dalyką, bet ir santykius, ryšius. Šios klasifikacijos pagalba galima bet kokią žodinę frazę paversti skaičių kombinacija.

   1991 metais Lietuvoje išleistos pirmosios UDK sutrumpintos lentelės. Lietuvos bibliotekos pradėjo klasifikuoti pagal šią klasifikaciją bibliotekos fondų dokumentus. UDK yra svarbi bibliotekos apskaitai (žr. skyrius Fondo apskaita), fondo dokumentų dėstymui fonde bei teminei informacijos paieškai.

   UDK yra leidžiama ir pateikiama informacijos vartotojams lentelėmis. Jos gali būti skirtingos apimties, gilumo, paskirties. Išsamios UDK lentelės turi nuo 150 tūkst. iki 200 tūkst. skirsnių, vidutinės turi apie 50 tūkst. Pirmosios išleistos lietuvių kalba lentelės buvo sutrumpintos, jose pateikta apie 10 procentų išsamiųjų lentelių skirsnių. Tai buvo universalios, bet iš esmės, nedidelėms bibliotekoms skirtos lentelės. Nuo 1992 metų pradėtos leisti lentelės mokslinėms ir specialiosioms bibliotekoms. Jos buvo leidžiamos atskiriems skyriams. Iki 1996 metų buvo išleisti 0, 1, 2, 33-35, 37, 389, 39, 681 78, 79 bei 8 skyriai. Nuo 2007 pradėtas naujas leidimas mokslinėms bibliotekoms. Tad dabar galima naudotis jau naujomis pagalbinėmis lentelėmis  (0, 005, 1, 159.9, 2, 3/32, 33, 37, 39, 8 bei 9 skyrių). Norint klasifikuoti meno literatūrą, galima naudotis 1995 m. išleistomis lentelėmis mokslinėms ir specialiosioms bibliotekoms - [Sąs. 8]: Muzikos instrumentai. Techninė akustika. Muzika. Renginiai. Masinės pramogos. Žaidimai.

   2021 m. buvo išleistos sutrumpintos Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelės, kurias būtina įsigyti ir mokyklų bibliotekoms. Juose pateikiami visi skyriai. Tad pradėjus jomis naudotis, 1991 m. išleistos lentelės lieka tik istorijoje.

Universaliosios dešimtainės klasifikacijos žinojimas – tai gebėjimas perskaityti indeksą ir mokėjimas jį sudaryti. Tai sugebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją bei ją pateikti skaitmenine išraiška. Tam, kad tai galima būtų atlikti, reikia, visų pirma, žinoti lentelių sandarą ir klasifikacijos struktūrą. UDK susideda iš: pagrindinių lentelių, pagalbinių rodiklių lentelės bei abėcėlinės dalykų rodyklės. Dažnai leidinyje dar būna ir bendroji UDK naudojimo metodika.

  Pagrindiniai Universaliosios dešimtainės klasifikacijos leidimai (paryškintos tos lentelės, kuriomis rekomenduojama naudotis):

1.  Universalioji dešimtainė klasifikacija: (lentelės mokslinėms ir specialiosioms bibliotekoms. Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. 1992-[1996]. -

[Sąs. 4]: 34 Teisė. Teisės mokslai. 1994. 283, [1] p.

[Sąs. 5]: 35 Valstybės administracinis valdymas. Karo menas. Karo mokslai. 1994. 168, [1] p.

[Sąs. 7]: Ekonomika. Ekonomikos mokslai.  1995. 203, [1] p.

[Sąs. 8]: Muzikos instrumentai. Techninė akustika. Muzika. Renginiai. Masinės pramogos. Žaidimai. 1995. 111, [1] p.

[Sąs. 9]: 37 Švietimas, mokymas, lavinimas. Laisvalaikis ; 389 Metrologija. Svoriai ir matai (saikai); 39 Etnologija. Etnografija. Papročiai. Tradicijos. Gyvenimo būdas. Tautosaka (folkloras). 1996. 106, [1] p.

2.  Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK): lentelės mokslinėms bibliotekoms/ Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2006-.

     1.  D. 1, Pagalbinės lentelės. – 2007. – 373, [2] p.. – ISBN 978-9955-541-62-2

     2.  D. 2, 0 Bendrasis skyrius. – 2006. – 135 p. – ISBN 9955-541-55-5

     3.  D. 2, 005 Vadyba: 0 Bendrojo skyriaus papildymai / [parengė Dalia Noreikienė, Marijona Gobytė, Stefanija Šimakauskienė. – 2012. – 47, [1] p. – ISBN 978-609-405-059-6

     4.  D. 3, 1 Filosofija. Psichologija. – 2007. – 79, [1] p. – ISBN 978-9955-541-69-1

     5.  D. 4, 2 Religija. Teologija / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centras, Katalogavimo skyrius. – 2014. – 235, [1] p. – ISBN 978-609-405-100-5

      6.  D. 5, 3/32 Socialiniai mokslai. Statistika. Demografija. Sociologija. Politika / Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos mokslų departamentas, Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius. – 2017. – 103, [1] p. – ISBN 978-609-405-159-3. – UDK 025.45:3

      7.  D. 6, 33 Ekonomika. Ekonomikos mokslai / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos mokslų departamentas, Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius. – 2019. – 171, [1] p. – ISBN 978-609-405-181-4

      8.  D. 9, 37 Švietimas. Mokymas. Ugdymas. Laisvalaikis. 39 Kultūrinė antropologija. Etnografija. Papročiai. Elgsena. Tradicijos. Gyvenimo būdas / Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos mokslų departamentas, Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius. – 2016. – 82, [1] p. – ISBN 978-609-405-129-6

      9.  D. 21, 8 Kalba. Kalbotyra. Grožinė literatūra. – 2010. – 135, [1] p. – ISBN 978-609-405-017-6

     10. D. 22, 9 Geografija. Biografijos. Istorija / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centras. Katalogavimo skyrius. – 2013. – 82, [1] p. – ISBN 978-609-405-080-0

3.  Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK): sutrumpintos lentelės / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos ir komunikacijos mokslų departamentas, Informacijos procesų skyrius. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. – 267, [1] p. – ISBN 978-609-405-212-5   

 Informaciją parengė Asta Kazakevičiūtė Bankauskienė, 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos

Informacinių išteklių skyriaus vadovė