Fri

18

Oct

2013

Ar pedagoginių - psichologinių žinių kursai suteikia mokytojo kvalifikaciją?

  Pedagoginių - psichologinių žinių kursai suteikia teisę dirbti pagal neformaliojo ugdymo programą, bet pedagogo kvalifikacines kategorijos (pedagoginio išsilavinimo) nesuteikia. Tam reikalingos ilgesnės studijos.
Apie šių kursų suteikiamą teisę dirbti mokytoju labai aiškiai parašyta čia: http://www.inmedio.upc.smm.lt/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=1294
 Kalbant apie mokytojo kvalifikacinę kategoriją, kuri suteikiama atestuojantis, tai vadovaujantis Mokytojų atestacijos nuostatais, išklausius minėtus kursus, ji gali būti suteikiama, jei asmuo dirba profesijos ar neformaliojo švietimo mokytoju, bei turi ne mažesnį, kaip dviejų metų stažą, nuolat tobulina savo kvalifikaciją.
1 Comments

Sun

02

Jun

2013

Kas reglamentuoja etatų skaičių mokyklos bibliotekoje?

  Didžiosios dalies bendrojo ugdymo mokyklų steigėja yra savivaldybė ir  didžiausią leistiną etatų skaičių nustato savivaldybės taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kiekvienų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

1 Comments

Sat

01

Jun

2013

Dėl atlyginimų koeficientų mokyklų bibliotekininkams

  Pagal Kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“  naują redakciją nuo 2015 liepos 15 d. patvirtinti nauji atlyginimų koeficientai kultūros darbuotojams. Šiuo metu specialistams įgijusiems aukštąjį išsilavinimą numatomas koeficientas nuo 11,5 iki 18,8.

  Lėšos bibliotekininkų algoms mokėti yra skiriamos iš mokinio krepšelio, todėl darbdavys taiko tokį koeficientą, kokį leidžia finansinės galimybės.

 

6 Comments

Teisiniai klausimai

Rask mus Facebook'e