Apie bibliotekos dokumentaciją

Sat

08

Jun

2013

Kokiuose dokumentuose numatyti knygų įkainojimo kriterijai?

Tipinės parengtos metodikos nėra.  Knygos įkainojamos pagal kiekvienos bibliotekos nusistatytą tvarką. Galima vadovautis: Mikša A., Tamošiūnaitė G. Dokumentų įkainojimas bibliotekose. Šiandien aktualu. 2007 m. nr. 2(37);  Skuodytė A. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos patirtis siekiant atlyginti vartotojų padarytą žalą [bibliotekos fondo dokumentų įkainojimo tvarka]. Šiandien aktualu, 2011, nr. 1(44);  Valaitytė A. Neperiodinių leidinių, išleistų nuo 1946 m. įkainojimas bibliotekose. Šiandien aktualu, 1996, nr. 2;  Valaitytė A. Senų ir retų neperiodinių leidinių įkainojimas bibliotekoje. Šiandien aktualu, 1997, nr. 1;  Valaitytė A. Dokumentų įkainojimo metodika Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Šiandien aktualu, 2012, nr. 1(46).  Jeigu tenka įkainoti šiais ar praėjusiais metais gautus leidinius, galima vadovautis leidyklų arba elektroninių knygynų pateiktomis kainomis.

0 Comments

Sat

08

Jun

2013

Ar galima atsisakyti inventorinių knygų ir vesti jas tik su MOBIS?

 Kai visas fondas bus suvestas į MOBIS, tada bus galima atsisakyti popierinių inventorinių knygų.

5 Comments

Sat

08

Jun

2013

Kiek laiko saugomi bibliotekos dokumentai?

  Pagrindiniai bibliotekos dokumentai - Bibliotekos fondo inventorinė knyga, Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga, katalogai saugomi iki bibliotekos likvidavimo. Visi nurašymo aktai  ir kiti dokumentai, kurie susiję su finansiniais ištekliais saugomi 10 metų. Skaitytojų formuliarai saugomi vienus metus po visų knygų grąžinimo. Taip nurodo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-1776/V-83

0 Comments

Sat

08

Jun

2013

Kokie dokumentai privalomi mokyklos bibliotekai?

ŠMM yra parengusi Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų veiklos dokumentų sąrašą. Į jį neįtraukti bibliotekos dokumentai, tik privaloma  Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarka  (38 punktas).  Nors pagal popierizmo mažinimo mokyklose planą  buvo numatyta šios tvarkos atsisakyti, vis dėlto ji palikta sąraše. 

  Taip pat yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas Dėl bendrojo lavinimo mokyklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo, pagal kurį mokyklos bibliotekoje turi būti šie dokumentai:

Inventorinė knyga

Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga

Katalogai

Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų spaudinių apskaitos knyga

Formuliarai

Knygų nurašymo aktai

 

Daugiau apie mokyklų bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentus skaityti čia.

 

2 Comments

Rask mus Facebook'e