Apie konferenciją „Mokyklos bibliotekos svarba įgyvendinant ugdymo turinį“

  2018 metų balandžio 10 dieną VU bibliotekos Mokslinės informacijos ir komunikacijos centre (MKIC) vyko konferencija „Mokyklos bibliotekos svarba įgyvendinant ugdymo turinį”. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ŠMM viceministras Gražvydas Kazakevičius, VU bibliotekos direktorė Irena Krivienė ir LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė. Pranešimus skaitė VU Komunikacijos fakulteto lektorius dr. Vincas Grigas, Kauno r. Neveronių gimnazijos direktorė D. Margienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos atstovė D. Balčytytė. Diskusijose į klausimus atsakinėjo  Švietimo ir mokslo  ministrės patarėjas Arminas Varanauskas, UPC direktorius Giedrius Vaidelis ir Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja Asta Morkūnienė.

 

  Konferencija reikšminga ne tik pranešimų turiniu, ne tik gausiu dalyvių skaičiumi (dalyvavo virš 150 dalyvių), bet ir ŠMM viceministro G. Kazakevičiaus pasisakymu apie konkrečius pokyčius, laukiančius mokyklų bibliotekininkų.

  Biblioteka - edukacinė erdvė ir dalyvauja pagrindinėje mokyklos misijoje - edukacijoje. Pastaruosius porą dešimtmečių jos labai keitėsi, tapo informaciniais centrais, kitur išliko mažos ir skurdžios. Keičiasi ir pati mokykla. Kokios bibliotekos reikia jai?  Pokyčiai būtini, bet jie priklauso nuo trijų dalykų: kiek pačiam bibliotekininkui prasminga plėsti bibliotekos funkcijas, paslaugų spektrą. Nuo bibliotekininko aktyvumo formuojama bendruomenės nuomonė apie biblioteką. Kitas labai svarbus asmuo - mokyklos vadovas. Kiek jis propaguoja, suaktualina pačią mokyklos biblioteką, tokį palaikymą turi ir bibliotekininkas. Trečiasis sėkmės komponentas - kaip į bibliotekininką žiūri mokytojai. 

  G. Kazakevičius pasisakė už tai, kad mokyklos bibliotekininkas turėtų būti pedagogas, švietimo pagalbos specialistas.

  Kalbant apie mokyklų santykį su viešosiomis tai, pasak viceministro, vieno modelio negali būti, reikia atsižvelgti į vietovę, resursus. Šiuo metu darbo grupė kuria keletą modelių, pagal kuriuos mokykla ar savivaldybė spręs kokia turėtų būti mokyklos biblioteka - savarankiška ar sujungta su viešąja.

 ŠMM ministrės patarėjas A. Varanauskas diskusijoje taip pat tvirtino, kad rengiami pakeitimai, kad mokyklos bibliotekininkas būtų pedagoginis darbuotojas, švietimo pagalbos specialistas.  Ir tokie pokyčiai jau planuojami nuo šių metų rugsėjo. Atsakydamas į klausimą apie reikalavimą turėti pedagoginę kvalifikaciją, pabrėžė, kad bus žiūrima laisviau ir suteikta galimybių ją įgyti. UPC pažadėjo skirti daugiau dėmesio kvalifikacijos kėlimui. 

  Po konferencijos vyko visuotinis LMBDA susirinkimas, kuriame išrinkta nauja asociacijos valdyba ir pirmininkė Dalia Balčytytė.