Respublikinė mokyklų bibliotekininkų konferencija „Mokyklos biblioteka – iššūkių švietimui kontekste“

  2015 m. birželio 12 d. Jonavoje vykusi respublikinė mokyklų bibliotekininkų konferencija „Mokyklos biblioteka – iššūkių švietimui kontekste“ sulaukė didelio susidomėjimo. Susirinko net 100 dalyvių iš visos Lietuvos. Konferencijos darbotvarkė buvo labai įtempta, tačiau visi skaityti pranešimai buvo aktualūs. VU komunikacijos fakulteto lektorius dr. Vincas Grigas pranešime „Žiniasklaidos ir informacinis raštingumas mokykloje: egzistencinis nerimas susidūrus su Z karta“ kalbėjo apie mokyklos bibliotekininko vaidmenį ugdant informacinį raštingumą. Jis turi būti lygiavertis mokytojo partneris. Šiuolaikiniam mokiniui reikia ne žinių, o supratimo, pagalbos atrenkant informaciją. Šias mintis papildė Rasa Jančiauskaitė, kuri pristatė UPC vykdomą projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“. VU komunikacijos fakulteto lektorė dr. Jurgita Rudžionienė pranešime „Mokyklų bibliotekos šiandien: prabanga ar būtinybė?“ akcentavo mokyklų bibliotekų kaitą, priminė svarbiausius tarptautinius dokumentus, aktualius mokyklos bibliotekai. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Gailienė konkrečiais pavyzdžiais kalbėjo apie mokytojo ir mokyklos bibliotekininko bendradarbiavimo galimybes, ugdant

mokėjimo mokytis kompetenciją. Gražvydas Kazakevičius, UPC direktoriaus pavaduotojas, pranešime „Kokią mokyklos biblioteką mato Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra?“ pabrėžė, jog mokyklos

biblioteka turi atspindėti visos mokyklos siekius ir pažangą, telkti

bendruomenę ir būtent mokyklos direktorius turi sureikšminti bibliotekos

vaidmenį. Vida Gudelienė, Utenos A. Šapokos gimnazijos bibliotekininkė,

pristatė Latvijos mokyklų bibliotekininkų patirtį, o Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje bibliotekininkė Eglė Vidutytė papasakojo apie savo darbą šioje mokykloje. Joje bibliotekininkas vadinamas bibliotekos mokytoju ir veda pamokas mokyklos bibliotekoje, daug bendrųjų kompetencijų ugdoma per literatūrą, skaitymą. Į daug mokyklų bibliotekininkams aktualių klausimų atsakė Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius. Jo pranešimas „Mokyklos bibliotekininko statuso problemos“ apnuogino jautrią dešimtmečius neišsprendžiamą problemą dėl mokyklos bibliotekininko kaip pedagogo pareigybės pripažinimo.

   Pasibaigus pranešimams vyko darbas grupėse. Dalyviai diskutavo tokiomis temomis: „E-mokymo(si) aplinkos kūrimas mokyklos bibliotekoje“, „Mokyklos bibliotekos vaidmuo šiuolaikinio ugdymo procese“, „Mokyklos bibliotekos darbuotojo profesinės kompetencijos kaita“, „Ugdymo proceso kaita – mokyklos bibliotekos ir ugdymo proceso bendradarbiavimo būtinybė ir galimybės“, „Bibliotekos vaidmenys

telkiant bendruomenę“, pristatė savo išvadas ir pastebėjimus. Plačiau apie konferenciją.

  Konferenciją organizavo LMBDA, kartu su Jonavos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija ir Jonavos suaugusiųjų švietimo centru.  

Read More 0 Comments

Konferencijos rezoliucija

Download
Konferencijos rezoliucija.doc
Microsoft Word Document 100.0 KB
0 Comments

Darbas grupėse

 Konferencijos "Mokyklos biblioteka: iššūkių švietimui kontekste" dalyviai, pasibaigus pranešimų daliai, išskubėjo dirbti grupėmis. Dalyviai diskutavo tokiomis temomis: „E-mokymo(si) aplinkos kūrimas mokyklos bibliotekoje“, „Mokyklos bibliotekos vaidmuo šiuolaikinio ugdymo procese“, „Mokyklos bibliotekos darbuotojo profesinės kompetencijos kaita“, „Ugdymo proceso kaita – mokyklos bibliotekos ir ugdymo proceso bendradarbiavimo būtinybė ir galimybės“, „Bibliotekos vaidmenys telkiant bendruomenę“. Buvo diskutuota aktualiais klausimais ir pateikti siūlymai konferencijos rezoliucijai.

Read More 0 Comments

Pranešimų skaidrės

Download
Dr. J. Rudžionienė. Mokyklų bibliotekos šiandien: prabanga ar būtinybė?
Rudzioniene_Mokykl_ bibl_siandien_praban
Microsoft Power Point Presentation 2.6 MB
Read More 0 Comments