Mokymai mokyklų bibliotekininkams

  Šį rudenį ir žiemą virš 360 mokyklų bibliotekininkų turėjo galimybę tobulinti savo žinias Všį Edukacijos forumo organizuojamuose mokymuose. Į mokymų programą buvo įtrauktos aktualios temos: "Bibliotekos įvaizdžio formavimas šiuolaikinės bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kontekste", "Inovatyvūs bibliotekos veiklų įgalinimo metodai", "Psichosocialinė terpė bibliotekos aplinkoje", "Mokytojų-bibliotekininkų organizacinių, vadovavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas", "Inovatyvi biblioteka".

  Skirtingų sričių mokymai (biblioterapijos, psichologijos, viešojo kalbėjimo,  praktiniai bibliotekų veiklos organizavimo, fondų valdymo bei naujų skaitymo skatinimo metodų pritaikymo, projektų rengimo, darbo su smart lentomis ir kitomis išmaniosiomis technologijomis) rodo, kokią daugiaplanę veiklą vykdo mokyklos bibliotekos ir kokių įvairiapusių gebėjimų reikia tai veiklai vykdyti.

 Šie mokymai pirmi po ilgo laiko tarpo, įtraukę labai didelį kiekį visos šalies mokyklų bibliotekininkų. Ypač svarbu, kad vienu metu didelė dalis profesinės bendruomenės gauna tą pačią informaciją, vieningas žinias, tai suteikia galimybę tolygiam viso mokyklų bibliotekų sektoriaus tobulėjimui ir duoda atskaitos tašką kitų kvalifikacijos renginių planavimui. 

Mokymai vyko penkias dienas, derinant kontaktinį ir nuotolinį būdą. Galimybė suvažiuoti į centrus gyviems seminarams, gyvam bendravimui šiuo metu yra didelė vertybė, todėl ir pertraukos buvo išnaudojamos profesiniams pokalbiams.  O nuotolinius seminarus vesti rengėjai pakvietė puikius lektorius, kurie dėl savo užimtumo negalėtų atvykti gyvai. 

Visos kursų dalyvės pažymėjo, kad mokymai buvo labai naudingi, suteikė naujų žinių arba leido atnaujinti turėtas, buvo daug praktinio turinio, kurį pritaikys savo mokyklų bibliotekose, kad užsiėmimai davė įkvėpimo bei naujų idėjų kurlink kreipti bibliotekos veiklą. 

 

Žaneta Pratusevičienė, LMBDA pirmininkė