,,Simboliai iš dėžutės“

Gruodis visada pilnas paslapčių, simbolių ir svajonių išsipildymo. Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje, I – II klasių gimnazistams vyko edukacija ,,Simboliai iš dėžutės“. Per tikybos pamokas ir klasės valandėles iš stebuklingosios simbolių dėžutės rinkome simbolius ir aiškinomės jų reikšmes, pagilinome žinias, kaip ir kokias simbolines žodžių reikšmes yra įprasminusi senoji krikščioniškoji baltų kultūra, ugdėme kūrybiškumą, viešą kalbėjimą ir bendruomeniškumo jausmą. Edukacija prasidėjo nuo prisiminimų apie leidinių su autografais kolekciją, o baigėsi gimnazistų nuoširdžiu žodžiu ,,ačiū“.

Dėkoju tikybos mokytojai Dianai Černiuvienei ir klasių auklėtojoms Sandrai Liugienei, Indrai Kazulėnienei už bendrystę. Ačiū visiems kūrusiems prieššventinę nuotaiką, išsakiusiems savo mintis, pastebėjimus, palaikiusiems idėją.

Artėja žiemos šventės... Iš stebuklingosios dėžutės liejasi simboliai. Branginkite Meilę, Tikėjimą ir Gyvenimą.

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekininkė