Šviesos ir žodžio dialogas Telšių „Ateities“ progimnazijoje

    Kaip kasmet lapkričio mėnesį „Ateities“ progimnazijos biblioteka visą bendruomenę įtraukia į tradicinę „Šiaurės šalių literatūros savaitę“. Tai tiesiog skaitymo šventė – paieškų ir naujovių, išmonės ir kalbančio, skaitančio patirtis, žodžio ir reginio įmanomų galimybių raiška.     

     Šiemet – gamtos tema, aktualių problemų siejimas su savo aplinka, globalaus konteksto pateikiamos grėsmės ir išeities iš stiprių praradimų galimybės. Tokia sąšauka su realiu gyvenimu, kurį siūlo Šiaurės šalių rašytojai. Pirmų pirmiausia lituanistės Linos Dijokienės aštuntokai mažosios mokyklos salės erdvėje sukūrė skaitymo ratą – „Gamta. Aš. Katastrofos akivaizdoje“.

   Žinoma, ir bitės – tiesiai iš ekrano, gyva savo šneka priminė, kad yra, kad toji pati išnykimo grėsmė ir jas, ir mus šiandien sieja. Prasidėjo dialogas. Taip su aštuntokų pasirinktų ištraukų skaitymu ir gyvu bičių dūzgesiu sustiprėjo Šviesos ir žodžio dialogas. Rašytojos Majos Lunde „Bičių istorija“ ir „Vandens istorija“ nukėlė į ateitį, o jos vaizdai – jau šių dienų tikrovės padariniai: patiems žmonėms teks dirbti tuos darbus, kuriuos gamta visada pati pasidarydavo už juos. Taip nutiks išnaikinus vabzdžius, iškirtus medžius, išjudinus ledynus – gėlo vandens šaltinius, katastrofa neišvengiama, besaikis vartojimas ir naudos siekis priartina ekologines grėsmes. Meninis žodis – emocijų kalba, faktų liudijimas ir žmogaus būsimas laikas, glaudžiai sietinas su dabarties esamu laiku, tikrai labai stipriai paveikia.

  Beje, įsimintinos ir pamokos, skirtos Šiaurės šalių literatūros savaitei, kurias vedė lietuvių kalbos mokytoja Lina Dijokienė vizualinio mąstymo metodu pagal norvegų dailininko N. Astrupo „Ruvebjeller“(Rusmenės) paveikslą, tapusiu ir šių metų reklaminiu renginių plakatu. Mokytoja su 6a, 6b,7c klasių mokiniais sukūrė spalvometrą. Įvairios užsiėmimų užduotys tarsi savaime atvėrė kiekvieno mokinio individualius išgyvenimus, o per spalvas – ir išsisakyta, apmąstyta, palyginta. 8a ir 8b klasių mokiniai su rudeniu lietuvių poezijoje susipažino per Bako, Jakimavičiaus, Radausko, Salomėjos Nėries, Maironio eilėraščius, kuriuos skaitė pati mokytoja Lina, klausėsi muzikos kūrinių, stebėjo rudens paveikslus, mąstė apie rudens poveikį žmogui, apie žmogaus jausmus, kalbėjo, kodėl poetai mėgsta rudenį, svarstė, kokias emocijas žmonės apskritai išgyvena rudens kasdienybėje. Pasitelkusi įvairius darbo metodus, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Dijokienė sutelkė mokinius atviram dialogui, sudarė progą pamąstyti ir išsiaiškinti jų pačių jausmus, atpažinti nuotaikų pokyčius.     

   8 c klasės mokiniai su mokytoja Sigita Nagliene rudens reginį taip įprasmino eilėraščių mintimis – jų pasirinkti poetai, gamtos ir žmogaus ryšys, vidiniai patyrimai išsakyti mokyklos skaitykloje. Jie priminė, ir sustiprino įspūdį, kokie mes esame trapūs, koks svarbus gyvasis pasaulis, esantis šalia mūsų, ir mūsų pačių dvasinis gyvenimas, kalbėjo ką gali meilė. Bendravimo metu aptartos ir savos aplinkos problemos, išsakytos pačių mintys apie tai, kas neramina.

   Smagu paminėti, kad itin žaismingai ir apgalvotai į šiaurės šalių savaitę įsitraukė ir „Ateities“ progimnazijos pradinukai. „Gamtos paveikslėliai“ ne tik įspūdingai papuošė mokyklos bibliotekos erdvę, bet ir nustebino 2a klasės mokinių gebėjimu sukurti džiovintų augalų kompozicijas buteliuose. Mokytojos Dalios Lileikienės padedami jie pristatė ir tai, kas jų darbuose prakalbinta. Sako, kad ir tėveliai prie šios paveikslų išmonės „prikibo“ – taigi tikra veiklos harmonija! Po to – tų pačių antrokų įsuktas „Gamtos metų ratas“ pagal S. Paltanavičiaus knygą sukte sukose per mažųjų atradimus: augalai, šakelės, smulkūs žiedeliai, akmenėliai – rodos, pražydo visu rudens grožiu.

  O 4b klasė su mokytoja Gražina Šimkuviene akcentavo gamtos motyvus perskaitytų knygų veikėjų pašnekesiu. Renginių sūkuryje 2b klasė su mokytoja Ingrida Bružiene išsamiai studijavo pirmąją savo gyvenimo enciklopediją – S. Paltanavičiaus „Mano raudonoji knyga“ – tai pateiktys, klausimai ir atsakymai. „Rudenėjant“ su mokytoja Virginija Vasiliauskaite 3b klasė darniai jungė lietuvių ir dailės pamoką: rašė rašinius, piešė ir prakalbino tamsėjantį metą. Svarbiausia, kad niekas nepritrūko draugui žodžio. Taigi apie rudenį pamąstyti, į jį įsižiūrėti ir jame būti kvietė visi mokiniai, pasitelkę muziką, knygą, paveikslą, gyvo žodžio skambesį – daug kas gyvenime, gamtoje pasikeičia ir labai svarbu, kad tai vyktų natūraliai. Knygų skaitymus pratęsė ir mokytoja Zita Liutkutė su pailgintos dienos grupės mokiniais – „Jei sutiktum lokį“. Įsivaizduotas lokys – nupieštos jo iliustracijos, išsakyti jausmai, atrinkti gražiausi lokio portretai.

  Šventės su šiaurės šalių literatūros patirtimi baigėsi mokyklos bibliotekos skaitykloje. Linkėta ir palinkėta, kad mus sietų supratimas, kas iš tiesų gyvenime vyksta, kad gebėtume saugoti ką turime, pasidžiaugta susitelkimu bendrai šventei. Kiekvienas suvokiame, kad mes patys turime būti budrūs, turime jausti ir stiprinti bendrystę su visu gyvuoju pasauliu. Prie visų palinkėjimų – ir prašymas skaityti – knyga atveria pasaulį ir mūsų jausmus, moko kitaip pažiūrėti į visa, kas tikrai Žemėje vyksta.

Sigita Stongvilaitė ir Vanda Kuzienė

         Telšių „Ateities“ progimnazija