Leidiniai, kurie išlaisvina dvasią, mintį...

  Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklą pasiekė išliekamąją vertę turintys leidiniai. Iš savo asmeninės bibliotekos leidinius atrinko ir atsiuntė kunigas, disidentas Robertas Grigas. Tai istorinis „Atgimimo“ laikraštis, skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, savaitraščio „Atgimimas“ 30-čiui ir Romualdo Ozolo gimimo 80-čiui paminėti, išleistas 2018 m. spalio mėnesį, dailininko Antano R. Šakalio kūrybinių darbų aplankas „Lietuva. Mokslas. Istorija“. Žavėjausi poetui, tautinio sąjūdžio ideologui Vincui Kudirkai, poetui, dramaturgui, visuomenės veikėjui Adomui Mickevičiui skirtais atvirukų rinkiniais. Sielą šildo intelektualus žurnalas „Kelionė“ ir paties kun. Roberto atsiųstas atvirukas su prasmingu tekstu ir kiti leidiniai.

   Godžiai sklaidžiau „Atgimimo“ puslapius... Su informacijos vartotojais negaliu nepasidalinti  poeto, dramaturgo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus mintimis:“ ... žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja tiesos ir teisingumo. Turi būti apsaugotas jo gyvenimas, darbas, kūryba, apgintas ir pagerbtas jo žmoniškumas, sąžiningumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo būties vienybė teišsiskleidžia tarp mūsų ir mums.

  Gamta, kurioj esam, yra mūsų, bet mes esame jos. Nuvalykime užterštas žalias jos akis, rūpesčiu ir globa apgaubkim visus jos pavidalus, visas jos broliškas formas.

  Mes sveikinam Persitvarkymą, išlaisvinantį dvasią, mintį, darbą, kūrybą ir po jo vėliavom – viešumo ir demokratijos vėliavom – siekiame atsinaujinti, atgimti žmogui ir tautai.“

   Dėkojame kunigui R. Grigui už supratimą, dvasingumą ir dovanotus leidinius.

   Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

Rask mus Facebook'e