Spalis - mokyklų bibliotekų mėnuo profesinėje mokykloje

 Inciatyvoje „Spalis - Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnuo“ aktyviai dalyvauja ne tik bendrojo lavinimo, bet ir profesinių mokyklų bibliotekos.

  Spalio mėnesį Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekoje mokiniams buvo pristatyta literatūra, skirta geriau pažinti savo profesinį kryptingumą, asmenines savybes ir gebėjimus.  Profesinio rengimo centro absolventams svarbu būti konkurencingiems, mokėti prisistatyti darbdaviui ne tik standartinėmis frazėmis. Gilesnis savęs pažinimas, žodyno, kuriuo galima nusakyti asmenybės savybes, praplėtimas bei sugebėjimas iliustruoti savo savybes realiais pavyzdžiais iš asmeninės patirties - svarbūs bruožai tiek renkantis karjeros kelią, tiek prisistatant įvairiose karjeros situacijose.

  Bendradarbiaujant su centro psichologe Migle Damanskyte, mokiniai atliko savęs pažinimo užduotis, taikant inovatyvius profesinio konsultavimo metodus. 

   Renginį organizavo Buitinių paslaugų skyriaus bibliotekininkė Asta Abukaitienė.

Rask mus Facebook'e