Kaip įforminti gautas knygas?

 • Gaunami dokumentai priimami į biblioteką su lydimuoju dokumentu (sąskaita-faktūra, perdavimo-priėmimo aktu, dovanojimo aktu ar kitais dokumentais).
 • Patikrinama, ar atitinka knygų pavadinimai ir egzempliorių skaičius su įrašu lydimajame dokumente, ar nėra dokumentų su defektais.
 • Visi naujai priimti dokumentai ženklinami. Ženklinimui naudojami priklausomybę žymintys antspaudai, individualūs skaitmeniniai brūkšniniai kodai, knygų ženklai. Antspaudas, kuriame nurodytas bibliotekos pavadinimas, negadinant dokumento teksto ir iliustracijų, dedamas antraštinio lapo kitoje pusėje ir 17 puslapio kairiajame kampe po tekstu, žurnaluose, laikraščiuose, vaizdiniuose leidiniuose – viršelyje arba pirmajame puslapyje.
 • Leidinio nugarėlės dešiniajame kampe rašomas lentyninis šifras, kurį sudaro UDK indeksas ir autorinis kodas. 
 • Gaunami dokumentai įrašomi į vienetinę ir bendrąją fondo apskaitą.
 •  Vienetinei fondo apskaitai yra naudojama Bibliotekos fondo inventorinė knyga. Reikalingi duomenys rašomi iš dokumento antraštinių duomenų. Kiekvienam dokumentui suteikiamas atskiras inventoriaus numeris, kuris įrašomas į dokumentą po antspaudais.     Pildant techninėmis priemonėmis inventoriaus knyga periodiškai turi būti spausdinama, priklausomai nuo gaunamų ir inventorinamų dokumentų kiekio. Spausdinamas tik užpildytas visas puslapis, nurodant puslapio numerį ir spausdinimo datą.  
 • Suinventorinus ir įrašius į bendrąją apskaitą, lydimąjame dokumente daromas įrašas “ ... egz. dokumentų už sumą ... Lt ... ct priimta, įrašyta į bendrąją fondo apskaitos knygą Nr.... ir bibliotekos fondo inventoriaus knygą nuo Nr. ... iki Nr. ... . Be to, priimta ... egz. laikinojo saugojimo dokumentų, neįtraukiamų į inventoriaus sąrašus už sumą ... Lt ... ct. Atsakingo asmens parašas. Data.” 
 • Lydimasis dokumentas perduodamas buhalterijai, o kopija pasiliekama bibliotekoje. 

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  Levutė (Friday, 02 October 2015 06:30)

  Laba diena.
  Šiuo metu esame universalus daugiafunkcis centras, kuriame yra (rajono viešosios bibliotekos filialas). Iki įstaigos reorganizacijos buvome pagrindinė mokykla ir turėjome bibliotekėlę (dirbo drabuotojas, 0,25 etato). Reorganizavus įstaigą vadovėlius ir didžiąją dalį knygų, nereikalingų mūsų įstaigai (nes liko tik ikimokyklinis ugdymas), perdavėme kitoms įstaigoms. Nedidelę dalį knygų pasilikome sau dėl Centro lankytojų (vaikų, jaunimo), bibliotekininko neturime. Lyg ir bibliotekos neliko, iš savivaldybės dokumentų, knygų negauname.Norėčiau paklausti ar turime turėti, jei turime turėti, kokius dokumentus? Ar tai yra bibiliotekos naikinimas? Nes niekas man negali paaiškinti kaip tai vykdyti. Ačiū.

Rask mus Facebook'e