Kiek laiko saugomi bibliotekos dokumentai?

  Pagrindiniai bibliotekos dokumentai - Bibliotekos fondo inventorinė knyga, Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga, katalogai saugomi iki bibliotekos likvidavimo. Visi nurašymo aktai  ir kiti dokumentai, kurie susiję su finansiniais ištekliais saugomi 10 metų. Skaitytojų formuliarai saugomi vienus metus po visų knygų grąžinimo. Taip nurodo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-1776/V-83

Write a comment

Comments: 0

Rask mus Facebook'e