Kas reglamentuoja etatų skaičių mokyklos bibliotekoje?

  Didžiosios dalies bendrojo ugdymo mokyklų steigėja yra savivaldybė ir  didžiausią leistiną etatų skaičių nustato savivaldybės taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kiekvienų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Marina (Monday, 26 May 2014 08:45)

    Laba diena.
    Noriu paklausti, ar privalo gimnazijos (mokyklos) biblioteka dirbti (neužsidaryti 28 d. atostogų) vasaros metu (mokinių bei mokytojų vasaros atostogų metų), nepriklausomai nuo to, kiek bibliotekos darbuotojų joje dirba. Konkrečiu atveju, yra 2 darbuotojos: vedėja ir bibliotekininkė. Administracijos yra siūloma atostogauti atskirai, neimant atostogų abiems kartu, kad mokyklos biblioteka būtų atidaryta visą vasarą. Ar direktorius turi teisę taip apriboti bibliotekininko pasirinkimo laisvę į jo atostogų laiką (datas)?

Rask mus Facebook'e